Gedanistyka, to młody, zaledwie przed kilku laty utworzony kierunek studiów podyplomowych, skupiony na prezentowaniu dziejów i kultury Gdańska na szeroko zarysowanym tle wydarzeń i zjawisk ponad tysiącletniej historii Polski i Pomorza.

Zajęcia w terenie

Studia są dwusemestralne, płatne, zajęcia odbywają się na ogół co sobotę. Program zajęć (240 godzin lekcyjnych) jest niezwykle bogaty, a w stosunku do minionych lat, uzupełniony o nowe wątki.
Blok zajęć w ujęciu chronologicznym pokazuje meandry dziejów Gdańska i jego najbliższego otoczenia od czasów najdawniejszych po współczesne. Zajęcia w ujęciu problemowym dotyczą najważniejszych zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury duchowej i materialnej naszego miasta. Architektura, malarstwo i rękodzieło artystyczne, życie codzienne, warunki egzystencji, porządek i prawo, kultura literacka, religia i tradycje morskie Gdańska, to tylko niektóre z monograficznych propozycji na ten rok. Przewidziany jak zwykle jest także trzeci blok zajęć, regionalny, w którym obok dziejów współtworzących Trójmiasto Gdyni i Sopotu, przedstawiona zostanie historia ważnych dla Gdańska dzielnic, m.in. Wrzeszcza i Oliwy.

Zajęcia poprowadzi dobrana kadra najlepszych specjalistów z historii i kultury Gdańska, pracowników Uniwersytetu Gdańskiego i innych wiodących ośrodków naukowych Trójmiasta, które zajmują się Gdańskiem.

Spora część zajęć odbywa się w terenie, zatem słuchacze poznają różne zagadnienia z dziejów i kultury Gdańska nie tylko w oparciu o np. prezentacje multimedialne i filmy podczas wykładów, ale także zaglądają do wielu ciekawych miejsc na terenie Gdańska i okolic: kościołów i świątyń różnych wyznań, wnętrz zabytkowych domów mieszczańskich, starodawnych spichlerzy, muzeów i ciekawych architektonicznie budowli.

Kierunek adresowany jest do nauczycieli historii i WOS, przewodników PTTK, pracowników muzeów, instytucji kultury i nauki, profesjonalnych badaczy i naukowców oraz wszystkich hobbystów – miłośników dziejów i kultury Gdańska.

Szczegóły na stronie Uniwersytetu Gdańskiego: www.ug.gda.pl.

Gedanistyka adresowana jest m.in. do nauczycieli historii i WOS, przewodników PTTK, pracowników muzeów, instytucji kultury i nauki, pracowników działów promocji regionalnej, profesjonalnych badaczy i naukowców, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę oraz wszystkich hobbystów – miłośników dziejów i kultury Gdańska.

Istnieje pewien dysonans poznawczy. Z jednej strony w ostatnim czasie badania na temat Gdańska, jego dziejów, kultury, bardzo mocno się rozwijają, powstają nowe prace, które nie tylko uzupełniają naszą dotychczasową wiedzę (np. wciąż mało znane i opracowane czasy PRL – u !), ale wręcz odmieniają poglądy na wiele dotąd utrwalonych w historiografii kwestii (np. kwestia początków Gdańska, wyglądu mieszczańskiego domu, podstaw egzystencji w życiu codziennym). Z drugiej strony w obiegu powszechnym i popularnym wciąż brak rzetelnych i przystępnych opracowań, które te wszystkie szczegółowe kwestie, wraz z najnowszymi wynikami badań przedstawiają. Wciąż najprościej sięgnąć po historię Gdańska napisaną przed blisko półwieczem (E. Cieślak, Cz. Biernat), a nawet wielotomowa (i jednak ciężkostrawna) Historia Gdańska wielu kwestii (np. stosunków wyznaniowych, życia teatralnego) nie omawia w sposób należyty (a tomu VI, po 1945 roku – jeszcze nie ma). Studia gedanistyki pozwalają się w tym wszystkim zorientować, pozwalają przebrnąć przez gąszcz prac i badań współczesnych 0 wybrać z nich to, co najlepsze. I zapewniają – czasami wręcz wprost – na żywo – kontakt z Gdańskiem – niezwykłym miejscem na Ziemi, o przebogatym dziedzictwie.

Program podyplomowego studium gedanistyki

Socjotopografia Gdańska średniowiecznego 8 h
Archeologia na terenie Gdańska 12 h
Gdańsk we wczesnym średniowieczu 8 h
Historia Gdańska w XIV w. 8 h
Historia Gdańska w XV w. 8 h
Architektura średniowieczna Gdańska 8 h
Kultura materialna Gdańska nowożytnego 12 h
Życie codzienne i kultura duchowa Gdańska nowożytnego (i jego terytorium) 12 h
Dzieje Gdańska nowożytnego – ustrój, prawo, historia 12 h
Kultura literacka i teatralna Gdańska 12h
Stosunki wyznaniowe w Gdańsku od późnego średniowiecza do XIX wieku 12 h
Dzieje wybranych gdańskich dzielnic (Wrzeszcz, Oliwa) 8 h
Heraldyka gdańska 4 h
Malarstwo gdańskie 12 h
Architektura mieszkalna i przemysłowa Gdańska 12 h
Architektura militarna Gdańska 8 h
W kręgu rzeźby gdańskiej 12h Gdańskie rzemiosło artystyczne 8 h
Gdańsk w granicach Prus – Niemiec – w XIX wieku 12h
Dzieje Wolnego Miasta Gdańska 12 h
Dzieje Gdyni i wybranych gdyńskich dzielnic 8 h
Dzieje Sopotu 8 h
Morskie dziedzictwo Gdańska i Trójmiasta 12 h
Trójmiasto w PRL-u 12 h