W ramach spotkań obywatelskich pod hasłem ,,Twoja dzielnica – Twój Gdańsk’’, 20 stycznia odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza ze społecznością Biskupiej Górki. Ten zabytkowy, unikalny ze względu na pochodzącą z XIX wieku oryginalną zabudowę, obszar gdańskiego Śródmieścia – od wielu lat jest miejscem, gdzie niezbędne są prężne działania rewitalizacyjne. Zarówno od strony techniczno – budowlanej, jak i społecznej.

Biskupia Górka - spotkanie z mieszkańcami

Biskupia Górka – spotkanie z mieszkańcami

Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 21, im. im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta na Biskupiej Górce. Część główna, oficjalna obejmowała referaty: Prezydenta Pawła Adamowicza, dyrektora gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – Mieczysława Kotłowskiego oraz pełniącej obowiązki kierownika Referatu Rewitalizacji – Ewy Pielak. Spotkanie było jednym z punktów realizowanych w zaplanowanej kolejności. Pierwszy to analiza potrzeb przy współudziale podmiotów reprezentujących mieszkańców, czyli stowarzyszeń, organizacji lokalnych oraz aktywistów społecznych zaangażowanych w działalność na rzecz Biskupiej Górki. Następnie odbyła się wizja lokalna na Biskupiej Górce z udziałem Prezydenta Adamowicza oraz wybranych przedstawicieli wydziałów Urzędu Miejskiego, której wnioski zostały opublikowane do publicznej wiadomości: www.gdansk.pl

Większość z nich przewiduje przywrócenie obszarowi dawnej, przedwojennej świetności. Uwzględniono między innymi:
– doświetlenie schodów kamiennych łączących ul. Pohulanka z ul. Biskupią na całej długości
– ul. Salwator – poręcz/barierki przy schodach do naprawy – przywrócenie dawnego stanu i wyglądu
– wykonanie schodów i chodnika przy Szkole Podstawowej nr 21 od ul. Na Stoku do parku przy dawnym cmentarzu Salvator
– odtworzenie zniszczonych ławek przy kanale Raduni
– instalację estetycznych wiat śmietnikowych

Prezydent Adamowicz przedstawił podczas spotkania swe nadzieje na odzyskanie Biskupiej Górki dla Gdańska, między innymi poprzez uporządkowanie zieleni, co ma zaowocować udostępnieniem mieszkańcom miasta malowniczych obszarów; przejęcie terenu dawnego schroniska młodzieżowego im. Paula Beneke, gdzie obecnie znajduje się siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji oraz, co było absolutnie zaskoczeniem – odrestaurowanie wieży schroniska poprzez odtworzenie i uruchomienie zegara i carillonu wraz z mechanizmem, inscenizującego pierwotnie bitwę morską. W tym wypadku Prezydent zasugerował termin realizacji około 2018 r. Warto przypomnieć, że wzniesienie Biskupiej Górki liczy 60,8 m npm. Jeśli możliwym byłoby udostępnienie dla zwiedzających wieży dawnego schroniska, byłby to najwyższy punkt widokowy tej części Gdańska. Panoramę miasta można byłoby podziwiać wówczas z wysokości niemal 86 m! Warto dla porównania dodać, że wieża

Bazyliki Mariackiej liczy 82 m. Mowa była również o projekcie wiaduktu Biskupia Górka, budowie Centrum Handlowego Forum Gdańsk i oddziaływaniu tej budowy na obszar Biskupiej Górki oraz terenu w rejonie ulic Rogaczewskiego i Górka, który od XIV w. był jej nieodłączną częścią – dawna Piaskownia.

Biskupia Górka - spotkanie z mieszkańcami

Biskupia Górka – spotkanie z mieszkańcami

Poruszenie wśród zgromadzonych mieszkańców wywołał temat inwestycji planowanych, czyli m.in. zabezpieczenia osuwisk wzniesienia, które ulegają korozji i stanowią niebezpieczeństwo dla budynków mieszkalnych.

Dyrektor Mieczysław Kotłowski omawiał między innymi problem z wyjazdem samochodów osobowych z ul. Biskupiej w ciąg ul. Armii Krajowej. Przyczyną tworzących się w tym miejscu zatorów jest wideodetektor, który nie wyróżnia ciemnych kolorów samochodów, niejako gubiąc je w tle powierzchni. Rozwiązaniem byłoby podłączenie wyjazdu do pętli indukcyjnej, która jest dokładniejsza, jednak prawdopodobnie stanie się to w momencie prac wykończeniowych dotyczących budowy Forum Gdańsk, czyli za około 2 lata.

Kierownik Ewa Pielak z Referatu Rewitalizacji przedstawiła plany wobec obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, do których zalicza się obecnie Biskupią Górkę, a także Stary Chełm, Oruńskie Przedmieście wraz z obszarem części Oruni, Placu Wałowego na Starym Przedmieściu, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, część Letnicy, Stogów, Brzeźna, Przeróbki oraz obszar Angielskiej Grobli i Dolnego Wrzeszcza. Wyznaczanie tych rejonów nastąpiło poprzez wnikliwą analizę negatywnych zjawisk społecznych: gospodarczych, środowiskowych, funkcjonalno – przestrzennych oraz technicznych. Dalsze działania będą polegały na m.in. przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Początkiem staną się spotkania na Dolnym Mieście, w Nowym Porcie oraz w Górnym Wrzeszczu. Spotkanie z osobami zainteresowanymi obszarem Biskupiej Górki i Dolnego Miasta odbędzie się 2 lutego o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Współczesnej ,,Łaźnia’’. Opinie, propozycje dotyczące obszarów przewidzianych do rewitalizacji można zgłaszać poprzez ankietę dostępną od 25 stycznia na stronie www.gdansk.pl oraz wypełnienie jej w formie papierowej. Formularz dostępny będzie w punktach usługowych, siedzibach stowarzyszeń i organizacji lokalnych działających na obszarach przewidzianych do rewitalizacji. Można również przesyłać opinie elektronicznie na adres: [email protected]. Dodatkowo przewidziane są spacery badawcze po wyznaczonych obszarach, warsztaty, konsultacje społeczne, konkurs plastyczny i fotograficzny oraz podsumowująca konferencja. Wszystko przeprowadzone zostanie w bieżącym roku, począwszy od maja do grudnia.

W trakcie spotkania wręczone zostały Wyróżnienia Prezydenta Miasta Gdańska dla osób wyróżniających się poprzez aktywne, wyjątkowe działania na rzecz Biskupiej Górki. Uhonorowano:

Krystynę Ejsmont, założycielkę i redaktor naczelną portalu www.biskupiagorka.pl, aktywistkę społeczną na rzecz tego obszaru oraz Lidię Lisińską, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21, propagatorkę dobrego imienia Biskupiej Górki.

Część nieoficjalna obejmowała pytania oraz spotkania zainteresowanych z wiceprezydentami miasta, odpowiedzialnymi za poszczególne wydziały Urzędu Miasta. W relacji filmowej www.youtube.com podano, iż w spotkaniu z Prezydentem Pawłem Adamowiczem uczestniczyło ponad 100 osób, którym los tej niezwykłej części Gdańska jest bliski. Czy to jest sukces Biskupiej Górki? Frekwencyjnie tak, ale o prawdziwym sukcesie będzie można pisać i mówić, gdy zostanie zrealizowana rewitalizacja tego obszaru, który ma szansę stać się perłą w koronie Gdańska.

Tekst: Dominika Ikonnikow