W Domu Uphagena odbył się wykład „Rośliny w diecie dawnych gdańszczan”. Prelegentką była dr hab. Monika Badura, profesor UG. 

Monika Badura - dieta dawnych gdańszczan

Na wykład zaprosiło Towarzystwo Dom Uphagena w ramach cyklu Kultura Dawnego Gdańska

Dr hab. Monika Badura, prof. UG jest pracownikiem naukowym w Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od wielu lat zajmuje się badaniem próbek materiału roślinnego pozyskiwanego z badań archeologicznych.  W 2000 r. obroniła rozprawę doktorską zat. „Środowisko przyrodnicze i gospodarka średniowiecznego Kołobrzegu w świecie badań archeobotanicznych”. Jest autorką licznych artykułów poświęconych materiałom roślinnym pochodzącym z okresu średniowiecza i nowożytności. W 2011 r. opublikowała monumentalną książkęRośliny użytkowe w dawnym Gdańsku: studium archeobotaniczne”, stanowiącą podstawą pozycję w bibliotece każdego gdańskiego (i nie tylko gdańskiego) archeologa.

Dziękuję Ewie Czerwińskiej za pomoc w realizacji wideo:)

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5BOm99l1EFk[/youtube]