W Domu Uphagena odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kultura dawnego Gdańska”. O architekturze gdańskich szpitali w XIX i początkach XX wieku opowiadała Aurelia Bladowska.

Dom Uphagena

Zapraszam do obejrzenia filmu zrealizowanego przez Mirosława Koźbiała.