Hotel Scandic gościł w czwartek (17 marca 2011 r.) uczestników konferencji Odyseja Turystyczna 2011, zorganizowanej przez Gdańską Organizację Turystyczną. Jej celem jest kreowanie nowych pomysłów, zwiększających turystyczną atrakcyjność Gdańska.

Odyseja Turystyczna 2011 / Fot. Joanna Kruszewska

Do drugiej edycji konferencji zgłosiło się ponad 120 osób, co stanowiło jasny sygnał dla jej organizatorów, że tego typu spotkanie jest bardzo cenną inicjatywą. Gospodynią spotkania była Anna Bartoszewicz – Pajka, wiceprezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej, a szczególnym prelegentem Rob Davidson – wykładowca Uniwersytetu w Greenwich, nagrodzony przez rząd Polski medalem za działania na rzecz rozwoju turystyki w naszym kraju.

Cykl prelekcji otworzyła Anna Zbierska – dyrektor Biura Prezydenta d/s Promocji Miasta Gdańska. W bardzo klarownej i zwięzłej prezentacji przedstawiła ogólne zasady budowania marki Miasta Gdańska, na którą składa się wiele elementów – kultura i sport, gospodarka, ludzie, dziedzictwo i turystyka. Zbudowanie silnej marki ma spowodować zwiększenie liczby turystów zwiedzających Gdańsk, zwłaszcza poza sezonem, a działania mające doprowadzić do osiągnięcia celu są wielopłaszczyznowe. Jednym z ważniejszych są nowe technologie, ale prelegentka zwróciła uwagę na konieczność umiejętnego korzystania z tego dobrodziejstwa.

Tworzenie spotów reklamowych, aktywność w nowych mediach, w tym na Facebooku, organizowanie targów oraz wizyt studyjnych dla dziennikarzy, wspieranie ciekawych pomysłów promujących miasto (weekend za pół ceny, plener rzeźb z piasku, Baltic Games, Blog Forum), czy wreszcie współpraca z organizacjami powołanymi do działań na rzecz miasta, ma sprawić, że do 2013 roku marka miasta Gdańska będzie rozpoznawalna na całym świecie.

Celem prezentacji Barbary Marciszewskiej, doktora nauk ekonomicznych, miało być przedstawienie możliwości promocji na rynkach zagranicznych za pomocą nowoczesnych środków wyrazu artystycznego. Niestety, omawianie aktualnych trendów w promocji, podparte slajdami ciasno wypełnionymi treścią sprawiło, że zabrakło czasu na przedstawienie wspomnianych artystycznych środków wyrazu. Pokazany na zakończenie krótki film nie zaspokoił mojego apetytu na spotkanie z projektami 3D.

Rob Dawidson - fragment prezentacji

Rob Davidson skupił się w swojej wypowiedzi na blogach. Podkreślił, że tzw. reklama szeptana zawsze była niezawodna, a aktualnie znalazła swoje odbicie w blogach. Opowiadał o pamiętnikach z podróży zapisywanych w internecie i o ich wpływie na decyzje potencjalnych przyszłych turystów. Zwracał uwagę na modę zakładania blogów przez firmy, które niekiedy zatrudniają ludzi do ich tworzenia, mówił też o konieczności budowania blogów o tematyce miejskiej.
– Bloger musi być z danej społeczności, musi być człowiekiem z ulicy – dodał. Ale uwaga! Aby blog spełnił swoje zadanie, to musi być blog dobry, a więc taki, który będzie czytany, i na którym następuje interakcja. Niezwykle istotnym elementem nowoczesnej reklamy jest również uczestnictwo i stałe śledzenia Facebooka. To wszystko, jak zauważył Rob Davidson, jest niezwykle czasochłonne, ale na pewno przekłada się na promocyjny sukces.
Podobną tematykę, podjął w swojej prezentacji Peter Hellman, od wielu lat zajmujący się strategią internetową. Mówił o szansach jakie daje korzystanie z mediów społecznościowych.
Obaj panowie wlewali w moje ibedekerowe serce przysłowiowy miód. Po ich prezentacjach wiem na pewno, że mój blog iBedeker.pl kroczy właściwą drogą;)

Od prawej: Alize Azario, A.Bartoszewicz-Pajka, Lucyna Rokitiańska

Dwie bardzo ciekawe prezentacje dotyczyły niestandardowych propozycji dla turystów. Alice Azario przybliżyła nam stałą ekspozycję Muzeum Fryderyka Chopina, otwartego w 2010 r. w Warszawie, a Lucyna Rokitiańska opowiedziała o sposobie zagospodarowania historycznego obiektu na cele kulturalne, wykorzystując przykład Centrum Hewelianum. Obie prezentacje wzbogacone były bardzo ciekawymi slajdami.

Tematyka podejmowana podczas spotkania była bardzo szeroka, a to Artur Gosk – Prezes Izby Gospodarczej Turystyki Medycznej przybliżył problemy turystyki medycznej, a to Marek Traczyk – prezes Travel Trade Poland Sp. z o.o., opowiadał o tworzeniu nowoczesnego biura prasowego. Końcowym elementem Odysei Turystycznej była prezentacja „guidePort – ponadczasowe zwiedzanie”. Sposób jej prowadzenia niestety sprawił, że była to raczej antyreklama, skądinąd doskonałego produktu.

Odyseja Turystyczna 2011 uświadomiła uczestnikom spotkania potrzebę ciągłego rozwoju i dała przykłady pożądanych jego kierunków, stanowiła ponadto wspaniałą okazję do wymiany wzajemnych doświadczeń podczas spotkań kuluarowych. Organizatorom należą się wielkie brawa za tworzenie nowej tradycji – Odysei Turystycznej, odbywającej się w Gdańsku.

Dziękuję Joannie Kruszewskiej, trójmiejskiej przewodnicze turystycznej, za udostępnienie zdjęć do publikacji