W ramach obchodów Święta Miasta, w Filii Gdańskiej po raz piąty wręczono nagrodę im. Martina Opitza. Chwilę później rozpoczął się siódmy finał Olimpiady wiedzy o Gdańsku.

Olimpiada wiedzy o GdańskuPunktualnie o godzinie 16, dzierżąc złoty dzwoneczek Zbigniew Walczak – kierownik Filii Gdańskiej, rozpoczął podniosłą uroczystość. Nagroda Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska przyznawana jest za wybitne zasługi w promocji gdańskich twórców i kultury naszego miasta wśród jego mieszkańców, a także w kraju i za granicą. Dotychczas nagrodę przyznano: Bożenie Olechnowicz (2010), Thomasowi Schulzowi (2011), Ewie Kowalskiej (2012) oraz Peterowi Oliverowi Loewowi (2013).

Wśród oficjalnych gości uroczystości znaleźli się: Wiesław Bielawski – zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, Marek Bumblis – Przewodniczący Kapituły i Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska, Ewa Adamska i Ewa Rogaczewska z Biura Prezydenta ds. Kultury oraz Prezes Honorowa gdańskiego okręgu Związku Artystów Scen Polskich Halina Słojewska – Kołodziej.

Stanisław Bogdanowicz laureatem nagrody im. Martina Opitza

Nagroda im. OpitzaLaureata nagrody 2014 – księdza infułata Stanisława Bogdanowicza przedstawił Marek Bumblis. W kilku wzruszających zdaniach podziękował mu za dotychczasowe osiągnięcia, które w sposób znaczący wzbogacają sławę nadmotławskiego grodu. Wiesław Bielawski w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza, odczytał list z gratulacjami i wyrazami uznania wobec ks. infułata Stanisława Bogdanowicza, który jest wyjątkową postacią, legendą gdańskiej Solidarności, autorem nieomal 400 publikacji dotyczących historii i architektury Gdańska, a także autorem tłumaczeń wierszy wybranych M. Opitza von Boberfelda (1597- 1639) – poety, tłumacza, historiografa i sekretarza króla Władysława IV. Zmarł w Gdańsku, został pochowany w Bazylice Mariackiej.

Uroczystości towarzyszyła podniosła oprawa muzyczna kwartetu w składzie: Karolina Janiak (skrzypce), Hanna Chylińska (skrzypce), Tomasz Bańbur (altówka) oraz Agata Nowak (wiolonczela). Wzruszającym akcentem przygotowanym z myślą o tegorocznym laureacie była prezentacja wierszy i pieśni Opitza w wykonaniu m.in. Joanny Orzeł, sopranistki, kompozytorki oraz Józefa Sałasińskiego, znawcy muzyki, chórzysty. Pełen podniosłości nastrój dopełniła Halina Słojewska – Kołodziej, która krótkim wierszem podkreśliła dokonania ks. infułata oraz jego wyjątkową skromność i umiłowanie Gdańska.

Olimpiada wiedzy o Gdańsku

Olimpiada wiedzy o Gdańsku

Wraz z końcem uroczystości na ulicy Mariackiej,w auli Akademii Sztuk Pięknych, rozpoczął się siódmy finał Olimpiady wiedzy o Gdańsku 2015. Dziewięcioro finalistów – Mirosław Gąsior, Maciej Sosnowski, Jan Rafał Puławski, Anna Sadowska, Paweł Rogalski, Maria Sadurska, Andrzej Michalski, Kamil Sulewski i Piotr Pluta – walczyło o główną nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Ogromne emocje towarzyszyły blisko 3- godzinnym zmaganiom z pytaniami dotyczącymi historii społecznej, politycznej i militarnej Gdańska. Poziom pytań był niezwykle zróżnicowany bez względu na turę i punktację: która z gdańskich uczelni wyższych jest najstarsza, jakie muzeum mieści się obecnie w Zespole Przedbramia ul. Długiej, od czego nazwę Gdańska wywodzi Marton Csombor w swej ,,Podróży do Gdańska’’. Zdarzyły się również pytania, na które odpowiedź była więcej, niż bezsporna: proszę wskazać obiekty w Gdańsku, w których do roku 1945 znajdowały się carillony. Oczywistym było, że należało wymienić schronisko młodzieżowe na Biskupiej Górce, Ratusz Głównego Miasta oraz kościół św. Katarzyny. Finaliści, poza stalowymi nerwami oraz ogromną wiedzą, wykazywali się również nieustanną czujnością, bowiem część pytań była sformułowana tak, że wymagała chwili zastanowienia: gdzie znajdowała się najstarsza gdańska synagoga rozebrana wiosną 1939 r.? Na jedno z pytań nie odpowiedział poprawnie żaden finalista, co było absolutnym zaskoczeniem: z części której stoczni została wyodrębniona gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego. Atmosfera rywalizacji, napięcia, emocji wpływała również na prowadzącego finał Michała Juszczakiewicza, aktora i reżysera oraz członków jury, w której zasiedli m.in. Ewa Barylewska- Szymańska (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ), Sławomir Kościelak (przewodniczący jury, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Maria Magdalena Koprowska (Biuro Rozwoju Gdańska).

Tuż przed godziną 20.00 ostatecznie na podium zwycięzców stanęli najlepsi: I nagroda oraz złoty klucz wiedzy Olimpiady- Mirosław Gąsior, II miejsce – Jan Rafał Puławski, natomiast brązową medalistką została Anna Sadowska. W błysku fleszy, wzajemnych gratulacji, radości oraz obietnic spotkania w przyszłorocznych olimpijskich szrankach, przez przewodniczącego jury wręczone zostały wspaniałe nagrody rzeczowe i finansowe. Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników Olimpiady było kropką, która uwieńczyła zakończenie ostatniego dnia obchodów Święta Miasta, bowiem znajomość historii Gdańska łączy pokolenia mieszkańców i wzbogaca nas wszystkich o bezcenną świadomość wspólnego dziedzictwa.

Tekst: Dominika Ikonnikow

Święto Miasta Gdańska