Walter Domansky, Max Halbe czy Käthe Schirmacher, to tylko niektórzy gdańscy literaci przełomu wieków XIX i XX. Literaturę i nurty tego okresu przybliżyła słuchaczom Akademii Gdańska Magdalena Madeja-Grzyb z PAN Biblioteki Gdańskiej. 

Od lewej: Dominika Ikonnikow i Magdalena Madeja-Grzyb

Od lewej: Dominika Ikonnikow i Magdalena Madeja-Grzyb

Gospodynią wieczoru była koordynatorka projektu Dominika Ikonnikow, a wykład sfilmował Mirosław Koźbiał

[youtube]https://youtu.be/5sSc4zIpgoI[/youtube]