W Domu Uphagena, w ramach cyklu „Kultura dawnego Gdańska”, odbył się wykład dr. Janusza Mosakowskiego – „Gdańsk w XIX-wiecznej powieści historycznej”.

Janusz Mosakowski

Janusz Mosakowski

Podczas wykładu słuchacze mieli okazję dowiedzieć się, po jakie wydarzenia z historii Gdańska sięgali niemieckojęzyczni pisarze i jak je opisywali. Na podstawie analizy dzieł prelegent wyjaśnił, jaki cel przyświecał autorom książek i co one proponowały dziewiętnastowiecznemu czytelnikowi, zatem jak wpisywały się w kulturę historyczną miasta.

Dr Janusz Mosakowski ukończył studia filologiczne w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Był stypendystą Deutsches Polen Institut. W 2007 r. obronił pracę doktorską zat. „Dzieje Gdańska w niemieckiej powieści historycznej XIX wieku”.
Od 2016 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej ds. studenckich. Jest założycielem i kierownikiem pracowni literaturoznawczej przy IFP UG „Literackie Trójmiasto”. Działa także w Pracowni Badań nad Biblią w Literaturze Polskiej i Polskim Filmie oraz w Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG, w Stowarzyszeniu Güntera Grassa w Gdańsku oraz w Instytucie Kaszubskim.

Relację filmową wydarzenia przygotował Mirosław Koźbiał.

[youtube]https://youtu.be/keRuwHoIoNk[/youtube]

Działalność Domu Uphagena