Spółka Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna ogłosiła wyniki konkursu „Wodne źródła Gdańska”, którego celem było wyłonienie najlepszych form dla nowych zdrojów ulicznych.

Autor projektu - Jakub Sampławski

Autor projektu – Jakub Sampławski

Jury w składzie:
Jacek Skarbek – Prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. – Przewodniczący Jury;
Małgorzata Kolesińska – Kierownik Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku;
Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Miejski w Gdańsku;
Lucyna Nyka – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej;
Tadeusz Pietrzkiewicz – Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;
Waldemar Ossowski -Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

wybrało trzy najlepsze formy nowych zdrojów ulicznych. Łącznie nagrodzono pięć prac, a jedna otrzymała wyróżnienie. Nowe elementy małej architektury pojawią się w historycznym Śródmieściu – przy ul. Ogarnej, przy Kościele św. Jana oraz przy ul. Szafarnia.

– Nagrodziliśmy te prace, które w zgrabny sposób łączą historię z nowoczesnym sposobem projektowania i współczesnymi, neutralnymi materiałami. Zwracaliśmy także szczególną uwagę na funkcjonalność i łatwość w użytkowaniu zdrojów – podkreśla Jacek Skarbek, prezes GIWK Sp. z o.o., przewodniczący jury.

Na zielonym skwerze między ul. Ogarną a ul. Za Murami, na wysokości skrzyżowania Ogarnej z ul. Grabary, przed budynkiem Hostelu Dom Harcerza stanie poidełko autorstwa Jakuba Sampławskiego. W pobliżu dzisiejszego skweru, dawniej znajdował się Dwór Miejski, a w nim – od XVII do XIX wieku – stajnie i wozownia. Zdrój, który zwyciężył w pierwszej kategorii, swoim kształtem przypomina nakładane na konia chomąto, które po dziś dzień umożliwia woźnicy kierowanie wozem w zaprzęgu. Wewnątrz formy można dopatrzeć się także kształtu kropli wody. Zdrój ma zostać wykonany z neutralnego dla historycznej przestrzeni betonu architektonicznego, dodatkami ze stali nierdzewnej.

W pobliżu kościoła św. Jana, przy ul. Świętojańskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Minogi stanie zdrój, który nawiązuje do znajdującej się tam w XIX w. studni (po wybudowaniu nowoczesnych wodociągów). Miała ona formę obelisku wzbogaconego gzymsami, kasetonami i pilastrami. Autorzy pracy, która zwyciężyła w tej kategorii, Michał Morzy i Paweł Maszota z Gdańska odchodzą jednak od niektórych dawnych wzorców, tworząc prostszą, nowocześniejszą i monolityczną formę, wykonaną ze współczesnego materiału. Zdrój posiada źródła wody umieszczone na trzech różnych wysokościach. Prostota formy zdroju podkreśla znaczenie znajdującego się za nią zabytku. Nie próbuje konkurować z historyczną i pełną detalu architekturą Kościoła Św. Jana.

Autorzy projektu - Michał Morzy i Paweł Maszota

Autorzy projektu – Michał Morzy i Paweł Maszota

W trzeciej kategorii nagrodzono zdrój, który zdaniem jurorów idealnie sprawdzi się na zielonym skwerku od strony gdańskiej mariny na Motławie, przy skrzyżowaniu ulic Szafarnia, Ołowianka i Angielska Grobla. Zaprojektował go Tomasz Kierończyk z Poznania. Sąsiedztwo dawnego portu towarowego, a obecnie mariny turystycznej sprawia, że charakterystyczne dla okolicy są chwiejące się na jachtach smukłe maszty, które zwracają na siebie uwagę zarówno wizualnie poprzez ciągły ruch, jak i metaliczny dźwięk obijających się o nie lin. Proponowany zdrój łączy przestrzeń lądu z wodą poprzez nowoczesną formę wynikającą z historii i żeglarskiej tradycji miejsca, dzięki czemu doskonale wpisuje się w otoczenie. Lekka, lecz solidna forma ze stali szczotkowanej jest elegancka i odporna na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza oryginalny sposób uruchamiania strumienia wody (stalowa imitacja liny żeglarskiej).

Autor projektu - Tomasz Kierończyk

Autor projektu – Tomasz Kierończyk

Koncepcje wzornicze, którzy zwyciężyły w konkursie „Wodne źródła Gdańska” zostaną teraz dopracowane pod kątem technicznym. Ich autorzy zostaną zaproszeni do przygotowania szczegółowych projektów wykonawczych. Na tym etapie uzgodnione zostaną szczegółowe rozwiązania techniczne, które w pewnym stopniu, mogą wpłynąć na ostateczną formę poidełek. Nowe zdroje zostaną uruchomione do końca 2018 roku.

Tekst powstał na podstawie komunikatu prasowego GIWK.