W czwartek, 1 października, w Auli Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Pojawiłam się w murach mojej uczelni z wielką radością…

Politechnika Gdańska - immatrykulacja 2015

Uroczystość była jak zwykle była zorganizowana z rozmachem, a jej wagę podniosła obecność gdańszczanina – Macieja Łopińskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a przede wszystkim człowieka lubianego w wielu środowiskach, bez względu na poglądy polityczne. W programie była uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku, ale poprzedziło ją odczytanie listu od Prezydenta Andrzeja Dudy oraz uhonorowanie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski prof. dr hab. inż. Andrzeja Stepnowskiego oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi dr. Anity Milewskiej.
Rektor Politechniki Gdańskiej Henryk Krawczyk wręczył Maciejowi Łopińskiemu replikę Alegorii Nauki. Warto w tym momencie dodać, że pozłacana figura o wysokości 2,6 metra zdobi wieżę zegarową Gmachu Głównego PG.

Maciej Łopiński - Politechnika Gdańska

Maciej Łopiński i Henryk Krawczyk

Uroczystość immatrykulacji jak zwykle była wzruszająca, ale ja się zastanawiałam ilu z tych młodych ludzi będzie dobrymi inżynierami, albo w ogóle praktykującymi inżynierami:) Skąd takie myśli? Sama w zawodzie przepracowałam… 9 miesięcy:)

Ryszard Trykosko - Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki GdańskiejNie będę ukrywała, że na rozpoczęciu roku akademickiego nie pojawiłam się tylko z sympatii dla uczelni, z którą jestem związana od dziecka. Nie przyszłam też dla Macieja Łopińskiego, chociaż miło było po latach go spotkać. Studenci? Nikogo z nich nie znałam. Przede wszystkim czekałam na wykład Ryszarda Trykosko, który wystąpił w roli nowego prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, do którego i ja należę. Miałam nadzieję usłyszeć, że uczelnia i absolwenci to nierozłączne koła zamachowe… Niestety, przedłużająca się uroczystość i narastająca we mnie infekcja zmusiły mnie do opuszczenia uroczystości zanim na mównicę wszedł prezes. A zatem nie wiem, jak brzmiało jego przemówienie, mogę sobie jednak wyobrazić, że na przykład tak:)

Rolą Stowarzyszenia jest współdziałanie z władzami Uczelni i wspieranie w realizacji celów przez misję określonych. Stąd działalność społeczna osób skupionych wokół idei zbudowania satysfakcjonującej, ambitnej i odpowiadającej randze i pozycji Politechniki Gdańskiej propozycji programowej Stowarzyszenia Absolwentów opiera się na kilku elementach, wśród których do kluczowych zaliczyć należy:

  • wzajemne komunikowanie się, wewnątrz i na zewnątrz Uczelni, z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu informacji,
  • podkreślenie wartości pracowników i absolwentów PG,
  • stała współpraca, zwłaszcza funkcjonującymi Wydziałami.

Wybrany w maju bieżącego roku nowy Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów przyjął, że w kadencji lat 2015 – 2017, realizacja celów statutowych odbywać się będzie w 4. obszarach działania obejmujących szeroko rozumiane sfery: PROMOCJI, WIEDZY, KULTURY oraz WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI.

Jest oczywistym, że najbliższa jest nam promocja wiedzy, gdyż zamierzeniem naszym jest z jednej strony pokazanie osiągnięć naukowych pracowników Uczelni, z drugiej natomiast osiągnięć absolwentów, którzy ukończyli uczelnię, zaistnieli w biznesie i osiągają sami bądź poprzez firmy, w których pracują sukcesy. Pierwszą inicjatywą jest najbliższe sympozjum o gospodarce morskiej, 14.10.2015, na które już teraz zapraszam z udziałem wybitnych przedstawicieli reprezentujących porty i przemysł okrętowy.

Stąd w realizacji promocji wiedzy niezbędna jest nam współpraca, bliska współpraca, z władzami każdego z wydziałów, gdyż właśnie tam bije serce uczelni. Będziemy starli się być aktywni we współpracy z wydziałami.

Zapraszam wszystkich Państwa, którzy są absolwentami Politechniki Gdańskiej, do zainteresowania sie naszą działalnościa i polubienia profilu SAPG na facebooku