Rada Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce złożyła w Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska wniosek, o nadanie ciągowi spacerowemu wzdłuż Kanału Raduni, imienia prof. Jerzego Sampa.

Dzisiaj, 26 lutego 2020 r., pod przewodnictwem Andrzeja Stelmasiewicza, odbyło się posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska, a jednym z punktów programu było rozpatrzenie uchwały Rady Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce w sprawie nadania nazwy ciągowi spacerowemu wzdłuż Kanału Raduni. Radni Miasta entuzjastycznie przyjęli wniosek, jednak atmosferę był zmuszony nieco ostudzić Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji Miasta Gdańska, który zauważył:

– Na dzień dzisiejszy nazwa tego miejsca brzmi Kanał Raduni i tu ważna będzie opinia Konserwatora Zabytów: Czy można nazwę historyczną (funkcjonująca od XIV wieku) rozdzielić na dwie części niezależne, jako aleję i ciąg wodny od północy, ponieważ obecnie to wszystko jest jedną, integralną nieruchomością. Całość należy do Skarbu Państwa. W tej chwili należy opracować projekt podziału, a Wydział Architektury i opinia konserwatora będą podstawą do zmiany nazwy. Państwo mogą wystąpić w tej sprawie do Prezydenta Miasta Gdańska i wówczas procedura ruszy. Państwa inicjatywa jest potrzebna.

Przewodniczący Andrzej Stelmasiewicz nie miał watpliwości, że procedurę trzeba uruchomić i zarządził głosowanie. Głosami wszystkich Radnych inicjatywa otrzymała pozytywną opinię. W więc machina ruszyła!

– Będzie dobrze – podsumował temat Radny Lech Artur Wałęsa.