Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, u zbiegu al. Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego na Strzyży, odbyła się uroczystość urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Było podniośle i… zimno.

Obchody urodzin marszałka na stałe wpisały się do kalendarza oficjalnych uroczystości organizowanych przez Miasto Gdańsk. Tym razem za sprawny ich przebieg był odpowiedzialny  Piotr Kowalczuk, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej.

Po odegraniu przez Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej (którego z powodu spóźnienia nie słyszałam) i wystąpieniu Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza (którego z powodu spóźnienia również nie słyszałam) nastąpiła podniosła uroczystość odznaczania osób szczególnie zasłużonych za nienaganną służbę poza granicami kraju oraz dekoracji Gwiazdą Iraku – polskim odznaczeniem pamiątkowym, przyznawanym żołnierzom Sił Zbrojnych i osobom cywilnym. Był też wzruszający moment mianowania żołnierzy na wyższe stopnie wojskowe.

Gwiazdę Iraku odbiera Weronika Przyborska-Godlewska

Zanim u stóp pomnika złożono wieńce i wiązanki kwiatów, Prezydent Miasta Gdańska wręczył Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, komandorowi Januszowi Sylwestrowi i Komendantowi Garnizonu Gdańsk, majorowi Andrzejowi Hanieckiemu, Medale Prezydenta Miasta Gdańska.

– Smutno nam, że pan odchodzi, sił wyższa, dziękujemy za pana sprawność, ciepło i dostojność, z którą prowadził pan wszystkie nasze uroczystości w Gdańsku – zwrócił się do majora prezydent Paweł Adamowicz.

Nie znam przyczyny odejścia (jak rozumiem ze służby) pana Andrzeja Hanieckiego, ale z całą serdecznością podpisuję się pod słowami prezydenta. Wielokrotnie obserwowałam majora podczas oficjalnych uroczystości i zawsze patrzyłam na niego z podziwem. Nie każdy urodził się, żeby nosić mundur, major Andrzej Haniecki na pewno tak.

Ze względu na sporą ilość oficjalnych delegacji, uroczyste składanie wieńców trwało długo, ale odegrany na zakończenie Marsz I Brygady rozgrzał wnętrza zmarzniętych uczestników uroczystości.

Za rok będziemy obchodzić 145. rocznicę urodzin marszałka…

Urodziny Józefa Piłsudskiego w 2009 roku