Szkolna delegacja

Delegacja Szkoły Podstwowej nr 20 w Gdańsku

W sobotnie dżdżyste przedpołudnie (5 grudnia 2009 r.) byłam świadkiem uroczystości związanej ze 142. urodzinami marszałka Józefa Piłsudskiego. Mimo nie zachęcającej do wyjścia z domu pogody, na placu wokół pomnika marszałka, pojawił się tłum ludzi. Były oficjalne delegacje miasta i samorządu, kombatantów i młodzieży szkolnej oraz mieszkańcy miasta.

W programie uroczystości było odegranie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej w wykonaniu orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej, wystąpienie Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska – Ewy Kamińskiej, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów oraz zniczy u stóp pomnika marszałka oraz odegranie Marsza I Brygady.

Uroczystość była perfekcyjnie przygotowana. Przede wszystkim odbyło się bez (niestety) zwyczajowego opóźnienia rozpoczęcia oficjalnej uroczystości, co samo w sobie jest godne zauważenia. Wystąpienie Ewy Kamińskiej było krótkie i rzeczowe, co również warto podkreślić. Składanie wieńców i wiązanek, a później zniczy przebiegło bardzo sprawnie, mimo obecności bardzo wielu delegacji. A potem był już tylko Marsz I Brygady…

Spotkanie u stóp pomnika marszałka trwało niewiele ponad pół godziny, dzięki czemu oficjalni goście dotrwali do jego końca, a nie jak to najczęściej bywa (i czemu z racji długości trwania uroczystości nie można sie dziwić), „ulatniali się” przed zakończeniem.