Węzeł Karczemki, którego przebudowie kibicuję od pierwszego dnia, jest wciąż źle oznakowany, co sprawia, że poruszanie się po nim jest bardzo niebezpieczne. Czy nie ma ŻADNEJ siły, która może to zmienić? Nie wierzę…

Tymczasowe rondo na Węźle Karczemki

Tymczasowe rondo na Węźle Karczemki

Na początku roku wyraziłam nadzieję, że „decydenci mający wpływ na organizację budowy, pozwolą nam, użytkownikom, szczęśliwie dotrwać do zakończenia inwestycji, a przy okazji sami uchronią się niepotrzebnymi kłopotami”.

Niestety, moje wołanie pozostaje bez echa, w związku z tym postanowiłam „zapukać” w kolejne drzwi. Mam nadzieję, że list polecony i email dotrą do rąk dyrektora gdańskiego oddziału GDDKiA:

GDDKiA Oddział Gdańsk

80-354 Gdańsk

Ul. Subisława 5

Dyrektor mgr inż. Robert Marszałek

Szanowny Panie Dyrektorze,

W związku z trudną do opanowania przez kierowców sytuacją panującą na przebudowywanym Węźle Karczemki i wobec zbliżającego się szczytu ruchu turystycznego, uprzejmie proszę o podjęcie kroków zwiększających bezpieczeństwo w tym newralgicznym punkcie Gdańska.
Jako mieszkanka pobliskiego Kiełpina Górnego, z przebudowywanego węzła korzystam codziennie i niezwykle często obserwuję dezorientację kierowców, która bezpośrednio przekłada się na zwiększenie zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Samochody, w tym TIR-y (sic!), zawracające na wąskiej ulicy Kartuskiej, nie należą do rzadkości. Wszystko to wynika z niejasnego oznakowania poziomego węzła, a de facto jego braku.

Bardzo Pana proszę o sprawdzenie, czy oznakowanie czasowych objazdów jest zgodne z zatwierdzonym przez Pana Urząd planem czasowej organizacji ruchu.

Mam podstawy by w to wątpić, ponieważ tak profesjonalnie działający Urząd, jakim jest GDDKiA, nie zatwierdziłby zapewne organizacji ruchu czytelnej jedynie dla jego projektantów. Projekty tylko wtedy mają sens, kiedy sprawdzają się w realiach.

Jeżeli by się okazało, że oznakowanie jest jednak zgodne z  projektem, wnoszę o jego udoskonalenie, umożliwiające bezpieczne korzystanie z ronda.
Jednocześnie zwracam się z gorącą prośbą, aby czystość oznakowania oraz widoczność linii poziomych doprowadzających do ronda były zgodne z standardami, do których Szanowny Pan zapewne przywykł, a na które nasze piękne miasto zasługuje.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na Pańską reakcję – Ewa Kowalska

Kamień węgielny – lipiec 2010 r.

Węzeł Karczemki w budowie – styczeń 2011 r.