Gdańsk, 31 lipca 2013 r., godz. 16 – Węzeł Karczemki. Jednokierunkowy WJAZD na obwodnicę w kierunku Łodzi. Na Alei Kazimierza Jagiellończyka (obwodnica) – potężny korek.

Obwodnica Trójmiasta