NCK zaprasza na spotkanie z Marcinem Gawlickim autorem książki „Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945-1951”.

Komunikat prasowy:

Spotkanie poprowadzi dr Jacek Friedrich

Informacja o autorze i książce:

Marcin Gawlicki – architekt, historyk architektury, konserwator zabytków, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych oraz doradczych gremiów wydawniczych, muzealnych i konserwatorskich. Autor blisko 150 opracowań studialnych, ekspertyz, projektów badawczych oraz publikacji krajowych i zagranicznych związanych z historią architektury oraz ochroną i konserwacją zabytków. W latach 1991–2003 wojewódzki konserwator zabytków w Gdańsku, a w okresie 2007–2010 dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji w Warszawie oraz przewodniczący Polskiego Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa.

Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945-1951:

Książka podejmuje temat odbudowy najcenniejszych zabytków architektonicznych Gdańska po drugiej wojnie światowej. Powojenne dzieje kilkudziesięciu częściowo zniszczonych lub zaledwie uszkodzonych monumentalnych budowli (gotyckich kościołów, ratuszy, średniowiecznych bram miejskich i nowożytnych fortyfikacji) pozostawały dotąd na marginesie zainteresowań badaczy zabytkowej architektury. Wartość tej książki wynika z wszechstronnego wykorzystania dotychczas niepublikowanych dokumentów źródłowych, projektów realizacyjnych i urzędowej korespondencji konserwatorskiej, dzięki którym udało się odtworzyć proces odbudowy miasta. Książka zawiera liczne ilustracje, obrazujące nieznane do tej pory rysunki projektowe oraz fotografie ukazujące stan zabytków podczas kolejnych etapów rekonstrukcji.

Tytuł: Spotkanie z Marcinem Gawlickim autorem książki „Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945-1951”
Lokalizacja: Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2012-12-11