List Prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Gdańska Piotra Mazurka:

Towarzystwo Przyjaciół Gdańska poniosło w niedzielę 25.07.2010 roku wysokie straty finansowe, będące wynikiem bandyckiego podpalenia naszych (wystawionych za zgodą Miasta) stoisk handlowych zlokalizowanych na Rybackim Pobrzeżu, naprzeciwko Sołdka, a tuż przy naszej głównej siedzibie przy ulicy Warzywniczej.

Dochody z prowadzonej sprzedaży książek, informatorów, map, pamiątek i innych bibelotów przeznaczone były na działalność statutową oraz na utrzymanie utworzonego z naszej inicjatywy MUZEUM WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA przy ul. Piwnej. Z niezrozumiałych dla nas przyczyn nasze stoiska zostały celowo podpalone (w tym samym czasie podpalono również Restaurację pod Łososiem i stojący w pobliżu samochód, zaś nieco później Restaurację Rybną przy Zielonej Bramie) z użyciem materiałów łatwopalnych. O mały włos nie doszło do podpalenia sąsiedniej kamienicy i Bramy Świętojańskiej. Straty finansowe towarzystwa sięgają 50 000 złotych – jest to koszt stoisk i powierzonego nam do sprzedaży towaru, za który musimy zapłacić.

Dla osób zainteresowanych podajemy nr konta do wpłat (prosimy o dopisek „ pomoc”)

Bank Millenium PL 23 1160 2202 0000 0000 5248 07 85

Dochodzą do tego ogromne straty wynikające z konieczności wyremontowania fasady i bocznej elewacji Bramy Świętojańskiej ( może da się to wykonać w ramach posiadanej polisy OC) i wymiany popękanych szyb w oknach kamienicy.

Bez pomocy społeczeństwa nasze stowarzyszenie nie jest w stanie podźwignąć się z tej sytuacji. Nie chciałbym, aby zamiast jubileuszu 40-lecia (grudzień 2010) powołania do życia naszej organizacji trzeba byłoby ją zamknąć ze względu na niewypłacalność .

Apeluję do Państwa o choćby drobne wsparcie finansowe dla Towarzystwa, bo bez Waszego wsparcia nasze dalsze działania na rzecz miasta, kultury i społeczeństwa będą niemożliwe.

Innym sposobem pomocy może być zakup najnowszych wydań książek historycznych związanych z Gdańskiem takich jak:

– „Dziennik z Podróży do Polski” (Karol Ogier) – jest to nowe, uwspółcześnione tłumaczenie interesujących dzienników z podróży i pobytu w Gdańsku wysłannika króla francuskiego

– „Polscy inspektorzy celni w Wolnym Mieście Gdańsku w 1919-1939” (dr Henryk Kula)

Specjalnie dla Państwa przewidujemy ceny promocyjne przy zakupie kilku egzemplarzy. Książki mogą być znakomitym prezentem na każdą okazję.

Odbudowane stoisko TPG

Wszelkie adresy i numery telefoniczne oraz kontakt mailowy na stronie www. tpg.info.pl

Z poważaniem

Prezes Zarządu  – Piotr Mazurek