Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki zaprosiło mieszkańców Trójmiasta do udziału w spacerze po Kokoszkach, trasą dawnej granicy pomiędzy Polską a Wolnym Miastem Gdańsk.

spacer po Kokoszkach
Wędrówka spotkała się z dużym zainteresowaniem, a rozpoczęła się nieopodal Węzła Karczemki. Przewodnikiem, który opowiedział o Kokoszkach i Wolnym Mieście Gdańsku był kustosz Muzeum Strefa Historyczna WMGPiotr Mazurek. Po spacerze, w gościnnej greckiej tawernie Lucullus, cicerone wygłosił prelekcję na temat Wolnego Miasta Gdańska.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7fxeeAZn0hg[/youtube]

Fot. Joanna Pruszyńska

Fot. Joanna Pruszyńska

Fot. Joanna Pruszyńska

Fot. Joanna Pruszyńska

Fot. Joanna Pruszyńska

Fot. Joanna Pruszyńska