Dom Uphagena, oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, zaprasza na wystawę zatytułowaną „Architektura i urbanistyka Wolnego Miasta Gdańska (1919-1939)”, która przybliży zwiedzającym charakter miejscowej działalności architektonicznej i urbanistycznej, prowadzonej w latach 1919-1939.

Budynki z okresu Wolnego Miasta Gdańska to najczęściej obiekty zapomniane, zaniedbane i nie cieszące się zbyt dużą popularnością. Zupełnie niesłusznie, bowiem zakamarki (i nie tylko) naszego Miasta pełne są architektonicznych perełek, wzniesionych właśnie w czasach międzywojennych.

Na ekspozycji zaprezentowane zostaną następujące tematy – planowanie przestrzenne, budownictwo mieszkaniowe (od domów jednorodzinnych po wielorodzinne), obiekty sakralne, budynki użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, sanatoria, budynki związane z infrastrukturą komunalną, kina, gmachy administracyjne). Odrębne materiały dotyczyły będą polskich inicjatyw budowlanych.

Na poszczególnych planszach znajdą się projekty, zdjęcia archiwalne i współczesne wybranych obiektów. Ekspozycję uzupełnią cztery makiety architektoniczne. Zwiedzający będą mogli obejrzeć również prezentację multimedialną.

Kuratorzy wystawy:
* Ewa Barylewska-Szymańska
* Wojciech Szymański

Organizatorzy wystawy:
* Dom Uphagena, oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
* Archiwum Państwowe w Gdańsku
* Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Marburg
* Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne
* Corps Baltica-Borussia Danzig zu Bielefeld
* Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

Tytuł: Wystawa „Architektura i urbanistyka Wolnego Miasta Gdańska (1919-1939)”
Lokalizacja: Dom Uphagena, ul. Długa 12, Gdańsk
Data rozpoczęcia: 2012-05-25
Data zakończenia: 2013-03-03