Miasto Gdańsk zaprasza na 41. spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami w ramach cyklu ‘Mój dom, moja dzielnica, moje miasto’, podczas którego zostanie wmurowany kamień węgielny.

Gdańsk Karczemki szkoła w budowieKomunikat prasowy:

Będzie czas na rozmowy o codziennych wyzwaniach, stojących przed mieszkańcami osiedla Kokoszki i świętowanie z okazji kolejnego etapu prac na budowie.

Administracyjne Osiedle Kokoszki [Kokoszki, Karczemki, Kiełpino Górne, Smęgorzyno i Bysewo] jest ostatnim z gdańskich osiedli i dzielnic, uwzględniając również nowy podział administracyjny z 2011 roku, w którym nie odbyło się spotkanie z mieszkańcami w takiej formule. Warto przypomnieć, że od 2007 roku podczas 40. spotkań z cyklu ‘Mój dom, moja dzielnica, moje miasto’ z tej formy kontaktu z prezydentem i urzędem skorzystało 8 437 osób, które złożyły 969 pisemnych wniosków.

Przed spotkaniem w Kokoszkach 115. internautów wzięło udział w sondzie internetowej i wskazało swoje priorytetowe tematy rozmowy prezydenta z mieszkańcami. Jako najważniejsze uważają stan dróg i chodników, komunikację miejską (w tym rozwiązania komunikacyjne Pomorskiej Kolei Metropolitalnej) i organizację ruchu drogowego. W tych i innych tematach prezydent spotka się także na specjalnym spotkaniu z Radą Osiedla Kokoszki.

Program spotkania:

W godz: 16:00-17:00
Dyżury przedstawicieli jednostek i wydziałów pod namiotem:
– Straż Miejska
– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
– Gdańskie Inwestycje Komunalne
– Zarząd Transportu Miejskiego
– Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna – zabawy i gry ekologiczne z Rurkiem ‘Coraz bliżej źródeł’
– Zarząd Dróg i Zieleni – reforma gospodarowania odpadami
– Referat Profilaktyki i Promocji Zdrowia WPS – badanie ciśnienia, poziomu cukru we krwi, spirometria
– Centrum Wolontariatu – promocja wolontariatu w schronisku dla zwierząt ‘PROMYK’
– Wydział Obsługi Mieszkańców – przyjmowanie wniosków mieszkańców
– Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

W godz. 17:00-17:30
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nową szkołę – podest przed namiotem.
– rozpoczęcie uroczystości i prowadzenie – Piotr Kowalczuk
– powitanie mieszkańców – Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
– odczytanie Aktu Erekcyjnego
– podpisanie Aktu Erekcyjnego. Akt podpisują: Prezydent Miasta Gdańska, Zastępca Prezydenta ds. polityki gospodarczej, Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej, Rada Osiedla Kokoszki, Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Generalny Wykonawca PW EBUD– Przemysłówka Sp. z o.o.
– wmurowanie tuby w pustak
– poświęcenie kamienia księża z parafii z których będą przyszli uczniowie ks. kan. Roman Januszewski (św. Brata Alberta-Kokoszki) i ks. kan. Andrzej Rozmus (św. Jana Chrzciciela-Kiełpino Górne)
– zamurowanie tuby w pustaku
– niespodzianka – wmurowana tuba trafia na budowę

17:30-18:30
– pytania i odpowiedzi w formie bezpośredniego kontaktu z najwyższym kierownictwem i dyrektorami
– niespodzianka dla mieszkańców od firmy budującej szkołę

Spotkanie odbywa się w terenie otwartym (z podestem na części terenu), zachęcamy do założenia wygodnego obuwia (szpilki mogą pozostać w podłożu ). Wokół podestu będą drewniane ławki (standard ZDiZ). Impreza będzie zabezpieczona medycznie, dostępne będą ‘toi-toi’.

Organizatorzy z ramienia Prezydenta: Referat Komunikacji Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska i Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Fundator namiotu, nagłośnienia i niespodzianki dla mieszkańców: Generalny wykonawca budowy PW EBUD-Przemysłówka Sp. z.o.o. z Bydgoszczy.

Tytuł: W Kokoszkach powstaje szkoła marzeń, pora wmurować kamień węgielny
Lokalizacja: Miejsce budowy nowej szkoły podstawowej u zbiegu ulic Azaliowej i Kalinowej, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Data: 2013-06-12
Godzina zakończenia: 18:30