Towarzystwo Dom Uphagena oraz Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zapraszają na wykład profesora dr. hab. Tadeusza Maciejewskiego „Prawo karne w dawnym Gdańsku (XVI–XVIII wiek)”.

tadeusz maciejewskiProf. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski − wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Historii Prawa. Autor ponad 100 publikacji z zakresu historii państwa i prawa, wybitny znawca prawa Gdańska i dawnych systemów prawnych.

Tytuł: Tadeusza Maciejewskiego – wykład „Prawo karne w dawnym Gdańsku (XVI–XVIII wiek)”
Lokalizacja: Towarzystwo „Dom Uphagena”, ul. Długa 12, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2014-02-26