Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie historyczne „Tragiczna młodość. Ofiary terroru hitlerowskiego na Obłużu i Oksywiu”.

Komunikat prasowy:

11 listopada 1939 roku funkcjonariusze niemieckiego batalionu policyjnego rozstrzelali 10 chłopców. Zbrodnia dokonana na polskiej młodzieży, popełniona została z powodu ich przynależności do grupy narodowościowej, uznanej jako wrogiej w stosunku do niemieckiego okupanta. Prawdopodobną przyczyną aresztowania innych dwóch szesnastolatków był fakt, iż chłopcy posiadali przy sobie książki autorstwa Henryka Sienkiewicza. W czasie próby ucieczki obaj zostali rozstrzelani. Alfred Dyduch, trzynastolatek, gdyński harcerz, zginął na Obłużu podczas kampanii wrześniowej. Według Bolduana i Podgórecznego zginął próbując nawiązać łączność z dowództwem. Uznawany jest za najmłodszego obrońcę Kępy Oksywskiej. O tych tragicznych wydarzeniach przypomnimy na spotkaniu “Tragiczna młodość. Ofiary terroru hitlerowskiego na Obłużu i Oksywiu”. Gośćmi spotkania będą dr Monika Tomkiewicz i prokurator Bożena Włodarczyk – pracownice Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Spotkanie poprowadzi Bartosz Gondek – historyk i dziennikarz.

Bożena Włodaczyk – od lutego 2009 roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Specjalizuje się w badaniach nad zbrodniami nazistowskimi popełnionymi na terenie Pomorza i Wileńszczyzny.

Monika Tomkiewicz – doktor nauk humanistycznych, od 2000 roku historyk Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Specjalizuje się w dziejach najnowszych, szczególnie w historii okupacyjnej byłego województwa wileńskiego i Pomorza. Autorka książek „Zbrodnia w Ponarach 1941-1944”, Warszawa 2008, oraz we współautorstwie z Elżbietą Rojowską „Gdynia 1939 – 1945 w świetle źródeł niemieckich i polskich. ARESZTOWANIA EGZEKUCJE WYSIEDLENIA ludności cywilnej narodowości polskiej”, Gdynia 2009, i z Piotrem Semkowem „Profesor Rudolf Spanner 1895 -1960 Naukowiec w III Rzeszy” Gdynia 2010, a także licznych artykułów publikowanych w prasie naukowej w Polsce, Niemczech, na Litwie i w Stanach Zjednoczonych.

Wstęp wolny

Tytuł: Spotkanie historyczne „Tragiczna młodość. Ofiary terroru hitlerowskiego na Obłużu i Oksywiu”
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1, ul. Boisko 6, Gdynia Obłuże
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2012-11-06