Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zaprasza na prezentację postaci neohistorycznych mebli w stylu gdańskim.

Komunikat Muzeum Historycznego Miasta Gdańska:

Termin prezentacji nie został wybrany przypadkowo. Od prawie trzydziestu lat 18 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, uznawany przez UNESCO za jedną z najważniejszych imprez kulturowych o zasięgu światowym. MHMG otrzymało prezentowany komplet mebli w lutym 2012 roku. Darczyńcami są Państwo Janine Polenthon-Steinert i Detlef Steinert, zamieszkali w Bonn.

Stanowią one ciekawy przykład recepcji form historycznych, nawiązujących do bogatych dziejów naszego Miasta. Obiekty podarowane muzeum były niegdyś częścią majątku krewnych darczyńców, którzy w czasach międzywojennych mieszkali w Gdańsku. Opuścili Miasto pod koniec lat 40. ubiegłego wieku. Meble są więc kolejnymi pamiątkami po burzliwych dziejach Wolnego Miasta Gdańska, wchodzącymi w skład zbiorów MHMG.

Darowizna jest szczególnie ważna, ponieważ w sposób wymowny koresponduje z trwającą od lutego wystawą „Niniejszym przekazuję… Dary i zakupy w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska” i jest potwierdzeniem jej fundamentalnego założenia – konieczności szczególnej ochrony nie tylko zabytkowych przedmiotów, ale też rodzinnych historii z nimi związanych.

Prezentacja podarowanych MHMG mebli oraz ich historii będzie wydarzeniem, które nie tylko godnie wpisze się w obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, lecz także podkreśli wagę ochrony dziedzictwa kulturowego Miasta Gdańska.

Tytuł: Prezentacja postaci neohistorycznych mebli w stylu gdańskim
Lokalizacja: Wielka Sala Wety Ratusza Głównego Miasta, ul. Długa 46/47, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 13:00
Data: 2012-04-18