Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza przewodników na cykl wykładów otwartych.

Celem serii spotkań będzie przedstawienie ciekawych aspektów historii Województwa Pomorskiego, faktów i mitów historycznych naszego regionu.
W ramach cyklu wystąpią zarówno teoretycy zajmujący się badaniem tematów w ujęciu historycznym, jaki i praktycy, którzy w oparciu o wiedzę dotyczącą walorów kulturowych regionu, budują produkty turystyczne tworzące ofertę turystyczną Pomorskiego.

* 16.00- 16.10 Powitanie – Marszałek Województwa Pomorskiego
* 16.10-16.25 Prezentacja Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego – Marta Chełkowska , dyrektor Departamentu Turystyki

Menonici na Pomorzu

* 16.25-16.45 „Mennonici na Pomorzu Gdańskim – kulturowe przesłanie małej religijnej społeczności” – dr Sławomir Kościelniak, Instytut Historii UG
* 16.45-17.00 „Na szlaku mennonitów” – Grzegorz Gola, Prezes Lokalna Grupa Działania Żuław i Mierzeja

Faktoria Rzymska

* 17.00-17.20 „Faktoria Handlowa. Historyczne uwarunkowania obiektu” – Bartosz Gondek, Pełnomocnik Burmistrza Pruszcza Gdańskiego ds. ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego
* 17.20-17.35 „Faktoria Handlowa jako innowacyjny produkt turystyczny Pomorza” – Piotr Pułkowski, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim

17.35 – 17.50 Krótka przerwa kawowa

Turystyka militarna na Pomorzu

* 17.50-17.10 „Uwarunkowania historyczne obiektów fortyfikacyjnych z XX w. w Województwie Pomorskim” – Jakub Zaniewski, Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”
* 17.10-17.25 „Turystyczne wykorzystanie obiektów fortyfikacyjnych na przykładzie działań gmin Hel i Jastarnia”- Jakub Zaniewski, pasjonat, Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”

17.25 – 18.30 Dyskusja

Tytuł: Otwarte wykłady dla przewodników
Lokalizacja: Urząd Marszałkowski, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Data: 2012-04-19
Godzina zakończenia: 18:30