Stowarzyszenie Stara Oliwa zaprasza do udziału w debacie panelowej „Oliwa osiem lat po akcesji”, która jest nawiązaniem do debaty „Jesteśmy w Europie”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Stara Oliwa przed ośmiu laty w ramach cyklu imprez EuroOliviada 2004, z okazji akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Celem tegorocznego eventu jest pokazanie ogromnego potencjału tkwiącego w mieszkańcach dzielnicy, a także unaocznienie ich osiągnięć na przestrzeni minionych ośmiu lat. A powodów do dumy jest wiele. Dynamicznie rozwija się Uniwersytet Gdański. Wypiękniała oliwska archikatedra i neogotycki kościół przy ul. Leśnej. Po latach starań powołana została Rada Osiedla Oliwa. Członkowie oliwskich wspólnot mieszkaniowych przywracają blask swoim domostwom. To właśnie oni są cichymi bohaterami procesu transformacji. To ich sukcesy są potwierdzeniem tezy, że proces rewitalizacji dzielnicy trwa. Że warto zjednoczyć wysiłki dla realizacji wspólnego dobra.

Program drugiego dnia debaty:

Mini recital Piotra Skowrońskiego
Wystąpienia panelistów:

1. Grzegorz Sulikowski, Z-ca dyrektora WaiOZ UM w Gdańsku,
2. Jacek Łapiński, Dyrektor Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz dr Ryszard Skarbek, katedra Prawa Karnego UG,
3. Przedstawiciel biblioteki przy Opata Jacka Rybińskiego,
4. Przedstawiciel Muzeum Etnograficznego w Oliwie,
5. Przedstawiciele Rady Osiedla Oliwa: Tomasz Strug i Andrzej Osipów,
6. Prezes Stowarzyszenia Stara Oliwa

Tematy wystąpień i dyskusji:
1. Nowe możliwości prawne, jakie powstały po powołaniu wspólnot mieszkaniowych.
2. Zagadnienia ochrony zabytków.
3. Rewitalizacja społeczna – aktywizacja mieszkańców i programy wspierające aktywność, realizowane przez placówki kulturalne i samorządowe, powołanie samorządu dzielnicy, powstanie przychodni.

Tytuł: Oliwa osiem lat po akcesji – debata cz. II
Lokalizacja: V Liceum Ogólnokształcące, ul. Polanki 130, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Data: 2012-06-12