Stowarzyszenie Stara Oliwa zaprasza do udziału w debacie panelowej „Oliwa osiem lat po akcesji”, która jest nawiązaniem do debaty „Jesteśmy w Europie”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Stara Oliwa przed ośmiu laty w ramach cyklu imprez EuroOliviada 2004, z okazji akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Celem tegorocznego eventu jest pokazanie ogromnego potencjału tkwiącego w mieszkańcach dzielnicy, a także unaocznienie ich osiągnięć na przestrzeni minionych 8 lat. A powodów do dumy jest wiele. Dynamicznie rozwija się Uniwersytet Gdański. Wypiękniała oliwska archikatedra i neogotycki kościół przy ul. Leśnej. Po latach starań powołana została Rada Osiedla Oliwa. Członkowie oliwskich wspólnot mieszkaniowych przywracają blask swoim domostwom. To właśnie oni są cichymi bohaterami procesu transformacji. To ich sukcesy są potwierdzeniem tezy, że proces rewitalizacji dzielnicy trwa. Że warto zjednoczyć wysiłki dla realizacji wspólnego dobra.

Program pierwszego dnia:

Mini recital Piotra Skowrońskiego, absolwenta klasy akordeonu prof. Elżbiety Rosińskiej AM w Gdańsku.

Wystąpienia panelistów:
1. Przedstawiciel V LO i Stowarzyszenia Stara Oliwa,
2. Ks. prałat dr Zbigniew Zieliński, proboszcz archikatedry oliwskiej,
3. Prof. dr hab. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydziału Filologicznego UG,
4. dr Adam Jagiełło Rusiłowski, Prodziekan ds Studenckich i Współpracy Międzynarodowej UG,
5. Prof. dr hab. Waldemar Moska, rektor AWFiS w Gdańsku,
6. Ludwika Sikorska, koordynator Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
7. Michał Biełuszko, Kierownik ACK Alternator UG.

Tematy wystąpień i dyskusji:

1. Misja Kościoła w nowej rzeczywistości – rewitalizacja w sferze mentalnej i materialnej.
2. Rozwój materialnej bazy edukacji (kampus UG, inwestycje na AWFiSie).
3. Zmiany sposobu zdobywania wiedzy (Socrates, Comenius, Erasmus, Gruntvig, Lingua, Minevra).
4. Produkcja fachowców, czy kształcenie ludzi wszechstronnych: aktywnych uczestników i konsumentów kultury, świadomych obywateli?

Tytuł: Oliwa osiem lat po akcesji – debata cz. I
Lokalizacja: V Liceum Ogólnokształcące, ul. Polanki 130, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Data: 2012-06-11