Fundacja Karrenwall zaprasza na spotkanie autorskie, prezentujące kolejny album z cyklu „Przemyśleć miasto. Perspektywy gdańskie”. Tym razem czytelnikom będą pokazane fotografie, których autorem jest Kazimierz Lelewicz.

Kazimierz LelewiczJacek Dominiczak we wstępie do albumu pisze:

Intencją tej książki jest pokazanie, że gdańska odbudowa Głównego Miasta jest przykładem narodzin miasta dialogicznego**. Poprzez taką interpretację, Główne Miasto może stać się wzorcem zrównoważonego rozwoju zarówno dla samego Gdańska, jak i dla wielu starych miast europy. Niniejszy album przedstawia czas pierwszej, powojennej fazy odbudowy miasta w opar-ciu o archiwum fotografii Kazimierza Lelewicza. Całość tego archiwum to około 3000 negatywów i blisko 1000 odbitek. Dobór fotografii tego albumu jest rezultatem merytorycznej konstrukcji tomu. Inne fotografie tego artysty znajdą się w tomach Archiwum, które uzupełniają serię Przemyśleć miasto. Perspektywy gdańskie.

Tytuł: Kazimierz Lelewicz – Przemysleć miasto. Perspektywy gdańskie
Lokalizacja: Towarzystwo „Dom Uphagena”, ul. Długa 12, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2014-06-25

Lektura uzupełniająca:

Fundacja Karrenwall i jej albumy