Towarzystwo Dom Uphagena i Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zapraszają na wykład Jacka Pokrzywnickiego „Athenaeum Gedanense. Parę kart z dziejów Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku”.

jacek pokrzywnickiGdańsk aż do 1904 roku nie miał wyższej uczelni, jednak w mieście prężnie działało już od XVI wieku Gimnazjum Akademickie. Dziś dokonania jego profesorów są nieco zapomniane, dlatego warto odwiedzić Dom Uphagena.

Dr Jacek Pokrzywnicki jest adiunktem w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się historią filologii klasycznej, rozumianej jako dyscyplina naukowa, a także dydaktyką starożytnej sztuki wymowy i języków klasycznych w okresie nowożytnym (dokładniej − aż po wiek XIX). Ostatnio prowadzi badania zogniskowane w głównej mierze na tekstach retorycznych, powstałych w Gdańskim Gimnazjum Akademickim w XVII i XVIII wieku.

Tytuł: Jacek Pokrzywnicki „Athenaeum Gedanense. Parę kart z dziejów Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku”
Lokalizacja: Towarzystwo „Dom Uphagena”, ul. Długa 12, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2014-06-11