Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności – Basil Kerski zaprasza na spotkanie do Filii Gdańskiej.

Europejskie Centrum SolidarnościKomunikat prasowy:

Dziś, nieopodal pomnika Poległych Stoczniowców i historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina, widzicie Państwo jeszcze plac budowy. W 2014 roku nowy budynek ma już tętnić życiem. Sercem ECS będzie wystawa stała, dedykowana historii ruchu Solidarność. Uruchomimy również bibliotekę oraz czytelnię, archiwum, ośrodek badawczo-naukowy i edukacyjno-szkoleniowy oraz pracownie warsztatów twórczych dla młodzieży.

Już teraz ECS – powołane do życia w 2007 roku – realizuje projekty edukacyjne i obywatelskie, konferencje i wykłady, kolekcjonuje opowieści, wydaje książki i gromadzi archiwalia. Angażuje się w organizację wielu festiwali i projektów kulturalnych na terenie całej Polski. Zajmuje się również przywracaniem pamięci o tych, którzy pomagali Polsce, przyznając Medal Wdzięczności – odznaczenie honorujące obcokrajowców wspierających Polaków w trudnych czasach komunizmu.

Jeśli w Państwa domowych archiwach znajdują się pamiątki solidarnościowe i chcieliby je Państwo udostępnić publiczności oraz naukowcom – zapraszamy do ECS.

Tytuł: Dyrektor ECS – Basil Kerski zaprezentuje instytucję, której przewodzi
Lokalizacja: Filia Gdańska WiMBP, ul. Mariacka 42
Godzina rozpoczęcia: 17:30
Data: 2013-03-21