Instytut Kultury Miejskiej i Opowiadacze Historii zapraszają na wykład Anny Perz „Zajezdnia na Łąkowej czy na Wróblej?”.

opowiadacze historii

Tytuł: Anna Perz i wykład „Zajezdnia na Łąkowej czy na Wróblej?”
Lokalizacja: SP nr 65, ul. Śluza 6, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:30
Data: 2014-04-10