Filia Gdańska WiMBP zaprasza na prezentację tomików poetyckich Andrzeja Mestwina pt. „Być może Coś innego” oraz „Elegie Gdańskie”. Wiersze będzie czytał Jarosław Tyrański. Spotkanie poprowadzi Dariusz Wołodźko.

Andrzej Mestwin urodził się 21 czerwca 1969 r. w Gdańsku. Debiutował w 1990 roku na łamach „Gwiazdy Morza”. Publikował wiersze i eseje min. w „Tytule”, „Pomeranii” , „Tyglu Kultury”, „Blizie”. Jest laureatem Konkursu Poetyckiego im. Mieczysława Czychowskiego w 2008 roku, Konkursu im. Stanisława Gostkowskiego, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury, został wyróżniony w Konkursie Jednego Wiersza w Połowach Literackich (2010). Był także stypendystą Güntera Grassa. Jest autorem scenariusza wystawy o Günterze Grassie, prezentowanej w Polsce i za granicą oraz współautorem bibliografii pt. „Gdańsk w literaturze : od 997 do dzisiaj”. Pracuje w Bibliotecznym Ośrodku Informacji. Mieszka w Gdańsku. Tłumaczony na język niemiecki.

Tytuł: Andrzej Mestwin w Filii Gdańskiej
Lokalizacja: Filia Gdańska WiMBP, ul. Mariacka 42/43, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2012-02-07