Nadbałtyckie Centrum Kultury – zaprasza na wędrówkę w ramach projektu: 200 lat kąpieliska w Brösen. Tematem wędrówki jest kolonia rybacka Brzeźna.

Inicjatywa jest realizowana w partnerskiej współpracy NCK z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej, Projektornią Gdańskiego Archipelagu Kultury, Biblioteką Gdańską PAN, Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku – w ramach IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
Spacer poprowadzą: Lucyna Nyka, Jakub Szczepański, Stanisław Flis i Klaudiusz Grabowski

Tytuł: Wędrówka – kolonia rybacka Brzeźna
Lokalizacja: Przed kościołem św. Antoniego, ul. Dworska 2, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Data: 2011-05-28
Godzina zakończenia: 12:00