Tytuł: Konferencja – Nekropolie Pomorza
Lokalizacja: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Korzenna 33/35, Gdańsk
Data rozpoczęcia: 2010-10-26
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Data zakończenia: 2010-10-28
Godzina zakończenia: 16:30

Nadbałtyckie Centrum Kultury we współpracy z Instytutem Kaszubskim, wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej, Instytutem Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Regionalnym ośrodkiem badań i Dokumentacji Zabytków, Archiwum Państwowym w Gdańsku i Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zaprasza na konferencję – Nekropolie Pomorza

Program:

26 października (wtorek)

10.00 wykład inauguracyjny

prof. ZYGMUNT BAUMAN – Na szańcach wieczności

10.30–13.30

Cmentarz jako znak

prof. JEAN DIDIER-URBAIN – Semantyka przedmiotu funeralnego

ks. prof. JAN PERSZON – Cmentarz jako „przestrzeń spotkania”

Cmentarz antropologicznie

dr hab. KRZYSZTOF KOWALIK – Symbolika religijna w przestrzeni funeralnej

dr NICOLETTA DIASIO – Cmentarz w świetle antropologicznych badań nad pamięcią i zapomnieniem

dr MAŁGORZATA GNYŚ-NIDECKA – Nekropolie w odczycie interkulturowym

dr KATARZYNA E. KOŚĆ-RYŻKO – Zwyczajowe sposoby wyprawiania zmarłych w zaświaty w polskiej kulturze tradycyjnej XX i XXI wieku

15.00–16.45

Cmentarz w tekście zatrzymany

prof. JACEK WOŹNY – Nekropolie pradziejowe Pomorza w tradycji językowej i badawczej

dr ADELA KUIK-KALINOWSKA – Grób czy mogiła? Symbolika tanatyczna w literaturze kaszubskiej

prof. JÓZEF BORZYSZKOWSKI – Ks. Szczepan Keller a „Pusta noc” – kaszubski zwyczaj dawniej i dziś

mgr KRYSTYNA LASKOWSKA – Kilka tekstów pieśni na uroczystości pogrzebowe z końca XIX i początku XX wieku w drukach ulotnych ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

dr hab. MAŁGORZATA OMILANOWSKA – „I w proch się obrócisz”. Gdańskie krematorium przy Drodze Świętomichalskiej (ul. Traugutta)

17.15–18.30

Cmentarz (nekro)politycznie

prof. EDMUND KIZIK – Zakazy grzebania zmarłych w gdańskich kościołach i na cmentarzach przykościelnych po 1815 roku. Społeczne i prawne konsekwencje zmian w kulturze funeralnej XIX wieku

dr DANIEL WICENTY – Kontrola operacyjna trójmiejskich cmentarzy przez SB po Grudniu 1970. Przestrzeń sepulkralna w świetle archiwaliów Instytutu Pamięci Narodowej

dr MIROSŁAWA BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK – Odpominania na pograniczu. Cmentarze żydowskie na Kaszubach jako przestrzeń (nie)pamięci

27 października (środa)

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4

10.00–14.00, Aula S 204

Nekropolia w metropolii

dr inż. arch. KATARZYNA ROZMARYNOWSKA – Miejsce cmentarza w urbanistyce XIX i XX wieku

dr inż. arch. JAKUB SZCZEPAŃSKI, mgr PIOTR SAMÓL – Wędrówki gdańskich cmentarzy. Przemiany miejsc pochowków w metropolii od średniowiecza do czasów współczesnych

dr inż. arch. ANNA WANCŁAW – Idea rewitalizacji cmentarzy zabytkowych na przykładzie cmentarza „Garnizonowego” w Gdańsku. Szanse i zagrożenia

mgr MARIA MICHALAK – Cmentarz Centralny w Szczecinie jako przykład realizacji idei przeniesienia cmentarzy z miast do ogrodów

dr TOMASZ REMBALSKI – Nekropolie gdyńskie przed 1920 rokiem

dr JACEK BIELAK – Przerwana pamięć. Translokacja płyt nagrobnych w kościele Najświętszej Marii Panny w Gdańsku z lat 1962–1966

ZUZANNA WIŚNIEWSKA, KAROL SARGALSKI – Trójmiejskie cmentarze jako źródło wiedzy o współczesnym społeczeństwie

ANNA KRUGER – Z dziejów cmentarza św. Katarzyny przy Wielkiej Alei w Gdańsku w XIX wieku (komunikat)

KLAUDIUSZ GRABOWSKI – Pochówki w powojennym Gdańsku (1945–1950) na przykładzie cmentarza centralnego Srebrzysko (komunikat)

15.00–17.00 sesja A, sala S 341

Cmentarze Pomorza,

mgr STANISŁAW FLIS – Źródła archiwalne do badań nad rozmieszczeniem cmentarzy pomorskich

mgr WARCISŁAW MACHURA – Pomniki żołnierskie na Pomorzu Środkowym od wojen napoleońskich do II wojny światowej

dr JERZY DOMINO – Zespół oznaczonych kamieni polnych (nagrobnych?) z lapidarium w Żelichowie Cyganku

mgr VIOLETTA TKACZ-LASKOWSKA – Cmentarze ziemi słowińskiej

dr hab. DANIEL KALINOWSKI – Być nie będąc… O buddyjskich pogrzebach na Pomorzu

mgr MIECZYSŁAW ABRAMOWICZ – „Żydy do gazu, bo tam wasze miejsce”, czyli burzliwe dzieje gdańskich i sopockich cmentarzy żydowskich

15.00–17.00 sesja B, sala S 342

Cmentarze Pomorza,

mgr ANDRZEJ LUBIŃSKI – Nekropolie ziemiańskie na Powiślu

dr MARIAN FRYDA – Przewodnik po zabytkowych cmentarzach ziemi człuchowskiej

mgr ANNA CZAPCZYK – Analiza i stan cmentarzy powiatu chojnickiego

dr BOGDAN LIBICH, mgr ZACHARIASZ FRĄCZEK – Zapomniane cmentarze ziemi lęborskiej (z pokazem filmu „Zachować”)

mgr WIESŁAWA RYNKIEWICZ-DOMINO – Trzy podelbląskie cmentarze menonickie: Rozgart, Kępniewo, Wikrowo-Władysławowo. Uwagi na temat rozplanowania przestrzeni cmentarnej i nasadzeń zieleni, wstępna typologia zachowanych nagrobków

mgr MIROSŁAW KUKLIK – Nekropolie rybackie na Półwyspie Helskim

17.30–18.30

Cmentarze Pomorza, sesja plenarna

dyskusja

28 października (czwartek)

Ratusz Staromiejski w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35

10.00–11.30

Cmentarz „doczesny”

prof. STANISŁAW ROSIEK – O hierarchii cmentarnej

dr SŁAWOJ TANAŚ – Znaczenie przestrzeni sepulkralnej w turystyce

dr MAGDALENA GAJEWSKA – Cmentarz poza cmentarzem

12.00–13.30

Cmentarze sztuką upamiętnione

dr inż. arch. AGNIESZKA GĘBCZYŃSKA-JANOWICZ – Bezimienne nekropolie – udział gdańskich artystów w procesie organizowania założeń pomnikowych na terenach masowych eksterminacji z czasów II wojny światowej

dr hab. PIOTR JÓZEFOWICZ – Sztuka upamiętniania, upamiętnianie sztuką

mgr GRAŻYNA ŚWIĘTOCHOWSKA – Filmowa reprezentacja projektu pomorskiej tanatoturystyki: „Wróżby Kumaka” Roberta Glińskiego

15.00–16.30

Zwiedzanie wystawy „Kultura funeralna nowożytnego Gdańska”, z kuratorskim oprowadzeniem, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 26

26- 28 października

Ratusz Staromiejski w Gdańsku, gabinet burmistrza

Instalacja „Krzyże” Jacka Kornackiego w ramach kontynuacji projektu artystyczno – kulturowego „Archetyp – Świadomość – Miejsce”.