Miasto Gdańsk zaprasza na spotkanie informacyjne na temat „Przebudowy Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska”, realizowanego w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Gdańsk”.

Spotkanie będzie miało na celu zaprezentowanie działań związanych z realizacją przebudowy Kanału Raduni w Gdańsku.

Obecnie prace budowlane trwają na obszarze Św. Wojciecha, na odcinku od mostu na wysokości posesji w ul. Trakt Św. Wojciecha 370 (km 7+960) do granicy Miasta Gdańska (km 9+828) o długości 1,868km. Dalsze prace na odcinku od zrzutu do Opływu Motławy (km 2+680 do mostu w ul. Raduńska – Nowiny km 5+040) o długości 2,360 km planuje się rozpocząć w lutym 2012r. Kolejny odcinek realizacji przedsięwzięcia, od mostu w ul. Raduńska – Nowiny (5+040) do mostu na wys. posesji w ul. Trakt Św. Wojciecha 370 (km 7+960) o długości 2,920 km planowany jest do rozpoczęcia w sierpniu 2012r. Wartość kwalifikowana projektu to 154,35 mln zł. Koszt przebudowy w wysokości 85% będzie finansowany ze środków unijnych (131,20 mln zł), zaś wkład własny w wysokości 15% ma być pokryty z budżetu Państwa. Miasto wydatkowało do chwili obecnej ok. 1,1 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wniosku aplikacyjnego. Wykonawcą robót jest HYDROBUDOWA Gdańsk S.A. Planowany termin zakończenia projektu to 31 marzec 2014r.

Tytuł: Spotkanie informacyjne dot. przebudowy Kanału Raduni
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Stroma 19, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2011-10-13