Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku zaprasza na na kolejny wieczór literacki z cyklu Krystyna Łubieńska zaprasza… Tym razem gościem aktorki będzie Kazimierz Nowosielski z tomem poezji „Okno od Północy”. Wiersze przeczyta Halina Słojewska-Kołodziej.

uprzyjaciół

 

„Okno od północy” to jedenasta, nie licząc trzech tomów wyborów wierszy, poetycka książka Kazimierza Nowosielskiego. Zawarte w niej utwory poprzedza zaczerpnięta z jednego z listów Norwida zdanie „obywatelską i miłości – rzecz robię”. Owo motto zdaje się streszczać najważniejszy zamysł oraz problemowo-artystyczną istotę książki.

Kazimierz Nowosielski – poeta, historyk literatury, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Jego dzieła możemy spotkać z podpisami: J.P., Jan Pióro; K.N. oraz Stanisław Notecki. Wieloletni Przyjaciel Mieczysława Czychowskiego i Ryszarda Stryjca. Debiutował jako poeta na łamach czasopisma „Litery” w 1970 roku. Pierwszy tomik poezji pt. 'Miejsce na brzegu” opublikował w 1975 roku. Dwa lata później otrzymał nagrodę Gdańska Książka Roku za drugi zbiór wierszy pt. „Stan skupienia”. W latach 1978 – 1983 należał do Związku Literatów Polskich. Był także członkiem NSZZ „Solidarność”. W tym czasie publikował swoje wiersze w niezależnej prasie. Był współzałożycielem i redaktorem podziemnego czasopisma „Podpunkt”. Wraz z Januszem Janowskim wydał książkę „Poza ramami – rozmowy z artystami”.

Tytuł: Wieczór literacki z cyklu „Krystyna Łubieńska zaprasza…”
Lokalizacja: Filia Gdańska WiMBP, ul. Mariacka 42, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:30
Data rozpoczęcia: 2013-02-28