Fundacja Wspólnota Gdańska organizuje wystawę osiemnaściorga artystów związanych z Centrum e66 (25.10.2013-18.11.2013) oraz w ramach Dni Polski, które odbywają się w katalońskim mieście Reus (25-27 października 2013 r.), poprowadzi stoisko promujące Gdańsk. 

Reus

Koszty organizacji wystawy ponosi Fundacja Wspólnota Gdańska (sponsor: ASTE Sp. z o.o.). Miasto Gdańsk wsparło tę inicjatywę poprzez udzielenie stypendiów w wysokości po 1500 zł następującym artystom:

– Czesław Fankidejski
– Iwona Jurkiewicz
– Agnieszka Korejba
– Stanisław Nowodworski
– Mariusz Otta