Mieszkam na Mariackiej… mieszkałem na Frauengasse…  Organizatorzy Święta Ulicy Mariackiej zwracają się do wszystkich obecnych i byłych mieszkańców ulicy Mariackiej z prośbą o spisanie swoich wspomnień związanych z czasem zamieszkiwania w tym wyjątkowym miejscu Gdańska.

Będziemy wdzięczni za historię otrzymania mieszkania i wprowadzenia się, dzieje rodziny i anegdoty o sąsiadach, wreszcie o wyprowadzce, jeśli miała miejsce – wszystko, co na Mariackiej się wydarzyło, lub wydarzyć się miało… Mile widziane będzie uzupełnienie wspomnień fotografiami (kopiami, bądź oryginałami – do zwrotu!).

Nie ograniczamy czasowo materiału wspomnieniowego – szczególny walor mają wspomnienia najstarsze, które mogą pokazać „zmianę funkcji” ulicy;  równie ciekawe są dla nas uwagi najmłodszych (stażem) mieszkańców i ich ocena różnic lub ich braku w mieszkaniu „gdzie indziej” i na Mariackiej.

Teksty (mile widziana wersja elektroniczna, ale również czytelne rękopisy) można składać lub nadsyłać do końca lipca 2011 na adres: Filia Gdańska WiMBPG, ul. Mariacka 42, 80-833 Gdańsk, tel. 58 301 03 62

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tekstów i wykorzystania ich w publikacji poświęconej ulicy Mariackiej.

Organizatorzy:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników