W sobotę, 26 października 2013 r., w budynku szkoły w Mikoszewie odbyło się spotkanie autorskie Waldemara Nocnego, który prezentował swoją nową książkę historyczną „Trzecie ujście Wisły”.

fot. Katarzyna Żelich

fot. Katarzyna Żelich

Pięknie wydana, zawiera setki kolorowych fotografii, unikalnych, niedostępnych gdzie indziej informacji na temat historii powstania Przekopu Wisły. Praca składa się z jedenastu rozdziałów, opisuje dzieje miejscowości, na terenie których powstał Przekop, walory przyrodnicze, kulturę, oświatę, religię i dramatyczne wydarzenia związane z ujściem Wisły. Wiele historycznych zdjęć z czasów budowy Przekopu, nigdzie dotychczas nie publikowanych oraz mnóstwo informacji zebranych z pietyzmem przez autora, stanowi o niewątpliwej wartości tej książki.

Docenili to mieszkańcy Mikoszewa, miejsca ściśle związanego z dziejami Przekopu, przybywając na spotkanie świetnie przygotowane przez dyrektor gimnazjum w Mikoszewie Katarzynę Janowską i jej nauczycielki oraz młodzież, która wzbogaciła ów wieczór wokalnie, czytając również fragmenty pracy. Dla wielbicieli słodyczy otwarta została kawiarenka Samorządu Uczniowskiego.

Na spotkanie przybyła również Jolanta Kwiatkowska, wójt Gminy Stegna, która wraz z prezydentem Gdańska objęła honorowy patronat nad tą książką.

Kolejne spotkanie z cyklu prezentacji „Trzeciego ujścia Wisły” odbędzie się 15 listopada br, o godzinie 17.00 w Domu Kultury  „Wyspa Skarbów” w Sobieszewie, która jest częścią Gdańskiego Archipelagu Kultury.

Autor: Katarzyna Żelich