Na Wyspie Sobieszewskiej, przy wjeździe na most pontonowy, odbyła się konferencja prasowa, podczas której został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy dotyczącej pozyskania środków i budowy mostu zwodzonego w Sobieszewie.

Most w SobieszewieJadąc na konferencję  z centrum Gdańska nie można się było się spóźnić. Dlaczego? Tuż po rozpoczęciu spotkania pontonowy most został zamknięty dla ruchu kołowego. Niewiele brakowało, żebym utknęła na lądzie i z daleka oglądała grupkę mieszkańców wyspy, oficjalnych gości i dziennikarzy przybyłych na konferencję. Ale udało, dzięki czemu byłam świadkiem podpisania listu intencyjnego w sprawie współpracy dotyczącej pozyskania środków i budowy mostu zwodzonego w Sobieszewie.

Bohaterami spotkania byli: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak oraz Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Jako pierwszy głos zabrał Prezydent Miasta Paweł Adamowicz, który pokreślił fakt wydania już przez wojewodę pomorskiego Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej oraz posiadania dokumentacji projektowej mostu zwodzonego, ale największą uwagę skierował na starania Polski i Gdańska o organizację Jamboree, czyli światowego zlotu skautów w 2023 roku. Jeśli zjazd doszedłby do skutku, na Wyspie Sobieszewskiej zamieszkaliby harcerze z całego świata.

Marszałek Mieczysław Struk porównał Wyspę Sobieszewską do Półwyspu Helskiego i podkreślił ogromny potencjał turystyczny, który tkwi w wyspie. Wójt Pruszcza Gdańskiego Magdalena Kołodziejczak zwróciła uwagę na gospodarczy wątek i przydatność mostu dla rozwoju regionu, a na zakończenie swojej wypowiedzi zażartowała:
– Mam nadzieję, że do tych 80 mln nie będziemy musieli dużo dołożyć.

Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przywiózł na spotkanie list, który stanowił clou programu, bo zawierał pozytywną opinie dotyczącą dofinansowania wniosku z rezerwy budżetowej.

Podpisany przez Pawła Adamowicza, Mieczysława Struka i Magdalenę Kołodziejczak list brzmiał:

Mając na uwadze deklarację Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dotyczącą pozytywnej opinii dla wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2016 za zadanie „Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w Gdańsku nad rzeką Martwą Wisłą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501” strony niniejszego listu zgodnie deklarują ścisła współpracę przy staraniach o pozyskanie środków oraz jak najszybsze doprowadzenie do budowy mostu zwodzonego z Sobieszewie.
Celami przyświecającymi Stronom listu przede wszystkim są:
1. Poprawa jakości życia mieszkańców województwa, miasta i gminy
2. Rozwój turystyki oraz usług na terenie Wyspy Sobieszewskiej
3. Usprawnienie komunikacji pomiędzy lądem a wyspą
4. Sprawna organizacja w 2023 roku Światowego Zjazdu Skautów Jamboree

Strony zgodnie ustalają, ze wspólnie wypracują harmonogram działań, który pozwoli w sprawny sposób przeprowadzić opisany projekt. Z przyczyn oczywistych, całkowite sfinansowanie  przez Miasto Gdańsk budowy nowego mostu przekracza możliwości gminy, dlatego planowana przebudowa układu drogowego i nowego obiektu musi być wsparta z budżetu centralnego.

List intencyjny jest oficjalnym powołaniem koalicji samorządów na rzecz budowy do 2020 roku mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską.

W konferencji prasowej brała udział spora grupa mieszkańców wyspy, którzy, jak to zwykle bywa, byli podzieleni co do wiary w realizację inwestycji i zasadności dzisiejszego spotkania. Sceptycy szeptali o kampanijnej stronie wydarzenia i głośno wyrażali brak wiary w realizację inwestycji. Inni, wśród nich Monika Leńska – była Przewodniczącą Zarządu Osiedla Wyspy Sobieszewskiej oraz Waldemar Nocny – pisarz i były wiceprezydent Gdańska całym sercem popierają pomysł i wierzą, że w 2018 roku przejadą nowym mostem.

Czy dzisiejsza konferencja była elementem przedwyborczej kampanii? Jeśli nawet, to czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Najważniejsze, żeby Wyspa Sobieszewska rzeczywiście w 2018 roku (jak zapowiadał Paweł Adamowicz) była połączona z lądem mostem z prawdziwego zdarzenia.