Początek II wojny światowej kojarzy się głównie z Westerplatte. Tymczasem równolegle do obrony półwyspu, trwała obrona budynku Poczty Polskiej w Gdańsku. O tym, jak wyglądała czternastogodzinna walka pocztowców, uczniom i uczennicom gdańskich szkół opowiadała Ewa Czerwińska. Jej narracja wpisała się w kolejny spacer z cyklu Gdańskie Miniatury.

Gdańskie MIniaturySpacer rozpoczął się na Osieku, pod budynkiem Poczty Polskiej. Tutaj, wczesnym rankiem 1939 roku hitlerowcy rozpoczęli ostrzał obiektu, bronionego przez pocztowców uzbrojonych w karabiny maszynowe i granaty. Polskie władze zdawały sobie sprawę z sytuacji politycznej i zagrożenia wybuchem wojny, toteż odpowiednio przygotowały i wyposażyły instytucje, które podejrzewano, że jako pierwsze zostaną zaatakowane. Pocztowcami-obrońcami, w liczbie około pięćdziesięciu, dowodził Konrad Guderski, który niestety jako pierwszy stracił życie w nierównej walce.

W budynku znajdowały Poczty Polskiej mieszkał dozorca Jan Pipka z żoną Małgorzatą i niespełna jedenastoletnią Erwinką Barzychowską, którą rodzice bardzo wcześnie osierocili. I właśnie historia tej małej dziewczynki, pierwszego znanego dziecka, które zginęło w wyniku agresji hitlerowskiej na Gdańsk, budziła największe emocje wśród uczestników i uczestniczek spaceru Gdańskie Miniatury. Erwinka została bardzo mocno poparzona i w potwornych bólach zmarła 20 października  1939 roku. Wraz z innymi Obrońcami Poczty jest pochowana na zaspiańskim cmentarzu.

W holu Zespołu Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie stoi niewielki pomnik autorstwa Hanny Kosteckiej. Warto tam zajść i zadumać się nad smutnym losem małej dziewczynki z misiem w ręku…

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zPxMpVJVNXg[/youtube]

W czterdziestą rocznicę wybuchu II wojny światowej przy gmachu poczty, na dawnym Placu im. Jana Heweliusza, ustawiony został Pomnik Obrońców Poczty Polskiej. To dzieło Wincentego i Krystyny Kućmów. Postać bogini zwycięstwa – Nike, podaje karabin umierającemu pocztowcowi. Z jego otwartej torby wysypują się listy. Nad głową Nike zrywają się do lotu gołębie – symbol pokoju, zwycięstwa i wolności.

Spacery organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej, we współpracy z iBedekerem, polegają na tematycznej wędrówce z przewodnikiem, połączonej z grą miejską. Zainteresowanie spacerami jest ogromne i niestety przekracza możliwość oprowadzania przez jedną przewodniczkę. Te grupy (klasy szkolne), które z braku miejsc nie mają możliwości wspólnego z nami wędrowania, mają jednak możliwość indywidualnego udziału w grze miejskiej. W tym celu należy się zgłosić do Instytutu Kultury Miejskiej. A jeśli znajdzie się instytucja/firma, chętna do finansowego wsparcia projektu – zapraszamy. Będzie to duża radość dla uczniów i uczennic gdańskich szkół.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z trasą październikowego spaceru na stronie www.ikm.gda.pl

Autorka trasy: Agnieszka Mencel, konsultacja: Dominika Ikon, opracowanie graficzne: Agata Graban, redakcja: Anna Urbańczyk, korekta: Monika Brzezińska, Larysa Sałamacha, pomysłodawczyni projektu: Małgorzata Kmicińska.