Restauracja  Myśliwska gościła w minioną sobotę (12 czerwca 2010 r.) Soropimistki, czyli członkinie międzynarodowej organizacji Soroptimist International I Klub w Gdańsku, które zorganizowały piknik charytatywny, wspierający program pomocy szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Do towarzyszących Soroptimistkom panów należało między innymi… otwieranie portfeli.