Partnerstwo dla Biskupiej Górki jest przedsięwzięciem społecznym, stowarzyszającym osoby prywatne, instytucje, organizacje i wszystkie podmioty mające ochotę do pracy na rzecz rewitalizacji urbanistyczno-społecznej obszaru Biskupiej Górki – obecnie części Śródmieścia.

Zdjęcie pochodzi z profilu Partnerstwa na facebooku

Ten piękny, historyczny, ale niestety zaniedbany obszar Gdańska domagał się przychylności przede wszystkim ze strony mieszkańców ale również miasta. Zadanie przywrócenia swoistego przedwojennego uroku, blasku i klimatu wymaga bardzo dużo kosztownej pracy i czasu. Grupa mieszkańcówi Przyjaciół Biskupiej Górki jest już gotowa na to wyzwanie. Poprzez swoje zaangażowanie, poświęcenie chce zarazić pozostałą lokalną społeczność do tej idei, a także wszystkie przychylne nam organizacje, instytucje samorządowe, wojewódzkie i państwowe pozwalające na realizacje rewitalizacji tego pięknego zakątka Gdańska.

Początki Partnerstwa dla Biskupiej Górki

Na debatę 6 października 2011 roku w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej poświęconą rewitalizacji Biskupiej Górki przybyło liczne grono osób żywotnie zainteresowanych tą kwestią, w tym zwłaszcza sami mieszkańcy zaniedbanej dzielnicy (warto podkreślić, że znaleźli się wśród nich ludzie w zróżnicowanym wieku: młodzi, w wieku średnim i starsi mieszkańcy). Przybyło też grono osób z różnych przyczyn wspierające ideę rewitalizowania tego rejonu, słowem wszyscy, którym losy osiedla nie są obojętne. Gościliśmy przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Rady Miasta, policji, szkoły, stowarzyszeń, fundacji, innych instytucji publicznych i niepublicznych, naukowców, działaczy, dziennikarzy… Jako była mieszkanka Biskupiej Górki pojawiła się posłanka Agnieszka Pomaska, która zadeklarowała swoje uczestnictwo w Partnerstwie dla Biskupiej Górki. Do Grupy przyłącza się też m.in. Stowarzyszenie Nasz Gdańsk. Chodzi o wspólne wszczęcie działań na rzecz rewitalizacji, aby do władz miejskich wystąpić z gotowym programem i móc ubiegać się o konkretne środki z budżetu miasta.

Po oficjalnych wystąpieniach historyka, przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Fundacji Nasza Przestrzeń oraz Partnerstwa Miasto Dolne Otwarte nastąpiła niezwykle ożywiona dyskusja otwarta, w której nie zabrakło emocji. Nie tylko spierano się o wiele spraw, takich jak podwyżka czynszów w mieszkaniach komunalnych, ale także poszukiwano możliwości dialogu. Spotkanie trwało do późnego wieczora – udało się podczas niego wyłonić najistotniejsze zagadnienia dotyczące planu poprawy bytu mieszkańców Biskupiej Górki. Należą do nich:

· umocnienie terenu i system kanalizacji (osuwające się skarpy, w których tworzą się wyrwy, to dziś najbardziej bezpośrednie zagrożenie bytu na Biskupiej Górce);

· rewitalizacja społeczna (podkreślono problemy: ubóstwa, patologii społecznych, w tym przede wszystkim alkoholizmu, bezrobocia, wyuczonej i dziedziczonej niezaradności życiowej, eksmitowania â śza karęâ mieszkańców z innych dzielnic, a więc tworzenia swoistego getta, przestępczości itp., podano także pozytywne przykłady dotychczasowych działań integracyjnych czy resocjalizacyjnych na rzecz mieszkańców osiedla w ramach aktywności Koalicji Biskupia Górka);

· potrzeba tworzenia wspólnot mieszkaniowych (mówiono o złym stanie lokali komunalnych, pustostanach, braku remontów dachów, klatek schodowych, dużym zadłużeniu części mieszkańców a przedstawicielka Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych podała, że dług wraz z odsetkami wynosi obecnie 2 ml zł);

· partnerstwo (dostrzeżono potrzebę aktywizacji mieszkańców i zintegrowanego działania na rzecz Biskupiej Górki, wspólnych inicjatyw popartych przez odpowiednie resorty Urzędu Miejskiego, a wychodzących od organizacji, osób i instytucji zrzeszonych w ramach Partnerstwa dla Biskupiej Górki).

Z debaty płynie jeden wniosek podstawowy, mianowicie potrzeba oddolnych działań, brania spraw we własne ręce, gdyż tylko tą drogą można wypracować przychylność władz miasta, która w przyszłości przełoży się na bardziej niż dotąd sprawiedliwy dla Biskupiej Górki podział funduszy przeznaczonych na rewitalizowanie terenów zaniedbanych.

Biuro ds. Wydawnictw, Promocji i Rozwoju GWSH, dr Ewa Baniecka

Partnerstwo dla Biskupiej Górki dzisiaj

Po debacie część osób zdecydowała, że chce działać na rzecz BG i tak powstało Partnerstwo dla Biskupiej Górki, które do dzisiaj się znacznie rozwinęło i ma na swoim koncie sukcesy w rozmowach z instytucjami samorządowymi.
Przede wszystkim Miasto Gdańsk w imieniu Pana Prezydenta Adamowicza przystąpiło do Partnerstwa dla BG i wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego członkowie Partnerstwa pracują nad planem rewitalizacji Biskupiej Górki.

Założeniem prac jest przygotowanie projektów, które będą mogły być realizowane w kolejnym okresie budżetowym wykorzystującym środki UE od roku 2014.

Nastąpił ze strony osób w Parnterstwie podział tych działań na obszary, w których to wspólnie z UM współpracujemy w programie Rewializacja Urbanistyczno-Społeczna Biskupiej Górki:

Mariusz Maleszewski <[email protected]> – infrastruktura BG
Lidia Lisińska<[email protected]> – sprawy społeczne
Krystyna Ejsmont<[email protected]> – sprawy bieżące
Paulina Dorosz-Kończyńska<[email protected]> – historia

Temat jest bardzo szeroki, zapraszam więc do przejrzenia informacji na profilu Partnerstwa dla BG na FB i zwrócenie się do koordynatorów/koordynatorek, którzy zajmują się w naszej organizacji konkretnymi tematami.

Spotykamy się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00, w Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul. Na Stoku 43.
Zapraszamy:)