Stowarzyszenie Lions Club Gdańsk Amber, skupiające dwadzieścia pięć aktywnych kobiet z terenu Trójmiasta, zaprasza na otwarcie placu zabaw mieszczącego się przy Specjalistycznym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Gdyni – Obłużu.

Komunikat prasowy:

Aktualnie w ośrodku tym uczy się i jest rehabilitowanych 120 uczniów w wieku od 7 do 25 lat. Wszyscy podopieczni Ośrodka to osoby upośledzone fizycznie i psychicznie, o mieszanym poziomie umiejętności. Zajęcia prowadzone są w grupach realizujących program przedszkolny, szkoły podstawowej oraz kursów zawodowych, w ramach których młodzież nabiera umiejętności przydatnych w dorosłym życiu. Bez środków zewnętrznych Ośrodek nie jest w stanie zagospodarować terenu na zewnątrz i zorganizować placu zabaw, który pomógłby w rehabilitacji podopiecznych w okresie wiosna-lato-jesień, poprzez prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. Plac zabaw będzie służył do zabaw i ćwiczeń, poprawiających sprawność fizyczną podopiecznych. W większości są to osoby z niezamożnych rodzin, których nie stać na dodatkową rehabilitację poza Ośrodkiem. Plac zabaw powstaje dzięki inicjatywie członkiń LC Gdańsk Amber. Finansowo włączyły się wszystkie kluby Lions z Trójmiasta. Otrzymaliśmy tez dofinansowanie z LCIF – fundacji lioneskiej w Stanach Zjednoczonych. Wstępny koszt wykonania i wyposażenia placu wynosi ok. 50 tys. zł.

Tytuł: Otwarcie placu zabaw przy Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni – Obłużu.
Lokalizacja: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Płk. Dąbka 277, Gdynia
Data: 2012-06-25