Dnia 28 marca Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich  „Twierdza Gdańsk” oficjalnie zmienił się w Centrum Hewelianum. Podczas obrad  XXXVI sesji Rady Miasta Gdańska przyjęta została zmiana nazwy miejskiej jednostki  budżetowej z Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” na Centrum  Hewelianum oraz nadano nowy statut jednostce.

Fragment Fortu Góry GradowejKomunikat prasowy Centrum Hewelianum:

Od dnia 28 marca 2013 roku oficjalnie przyjęliśmy więc nazwę Centrum Hewelianum.

Pięć lat historii

Idea utworzenia Centrum Hewelianum rodziła się od 2001 roku. Wtedy to powstał strategia rozwojowa dla zespołu Grodzisko zakładająca utworzenie na terenie dawnego fortu centrum edukacji i rekreacji. Założeniem realizacji projektu było podzielenie prac na etapy, które kolejno przywrócą świetność poszczególnych fragmentów całego założenia oraz konkretnych budynków. Pierwsza część inwestycji rozpoczęła się w 2007 roku. Jej efektem było 18 odrestaurowanych obiektów, 8 ha zrewitalizowanej przestrzeni i dwie wystawy stałe – „Energia, Niebo i Słońce” oraz „Wehikuł Czasu – Człowiek i Pocisk”. Rok 2008 i otwarcie pierwszej wystawy multimedialnej stanowi oficjalną datę narodzin gdańskiego centrum nauki.

Drugi etap rewitalizacji rozpoczął się z końcem 2009 roku. Dzięki jego realizacji udostępnionych zostanie kolejne 2.200 m² powierzchni dla nowych, interaktywnych wystaw i pracowni dydaktycznych. W odrestaurowanych obiektach znajdą się między innymi laboratorium Pana Kleksa, wystawa poświęcona Ziemi, interaktywna ekspozycja matematyczna, pracownia dydaktyczna dla szkół wyższych, multimedialnie przedstawiona historia oraz ekspozycja „Hewelianum bez barier” – dedykowana osobom niepełnosprawnym. Dodatkowo w budynku Koszar Schronowych będą także pomieszczenia przeznaczone na ekspozycje czasowe oraz organizację wydarzeń i imprez specjalnych. Na pierwsze odsłony nowych wystaw zaprosimy Państwa już wkrótce.

Idea, która stała się miejscem

Program Hewelianum zakładał utworzenie na terenie Fortu Góry Gradowej wyjątkowego miejsca łączącego naukę, edukację i rekreację. Unikalna na skalę Europy adaptacja zabytkowych obiektów militarnych na interaktywne i multimedialne wystawy pozwoliła przekształcić pomysł-ideę w konkretną przestrzeń. Przez pięć lat działalności Centrum Hewelianum na stałe zaistniało w świadomości mieszkańców Pomorza oraz turystów, jako miejsce łączące naukę z wypoczynkiem, kulturę z rekreacją – miejsce dla całych rodzin i osób w każdym wieku.

Program Hewelianum w pierwotnym założeniu oznaczał więc ideę utworzenia Centrum Hewelianum. Z czasem stał się synonimem tego miejsca – przepięknego zakątka gdańska, ukrytego w samym jego sercu. Program realizowany był przez jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdańska – Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”, obecnie Centrum Hewelianum.

fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

Przemiana Centrum Hewelianum z idei w oficjalną nazwę instytucji, kojarzonej z konkretnym miejscem, jest ukoronowaniem przypadającej na rok 2013 piątej już rocznicy naszej działalności.

Zmiana nazwy pozwoli na ujednolicenie i scalenie wszystkich procesów modernizacyjnych Fortu Góry Gradowej w ramach działalności gdańskiego centrum nauki – Centrum Hewelianu Przekształceniu Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” w Centrum Hewelianum towarzyszyła także zmiana statutu, w którym określone zostały cztery wiodące funkcje instytucji: edukacyjna, rekreacyjna, turystyczna oraz społeczna. Niezwykle ważnym aspektem akcentowanym tak dotychczas, jak również i w przyszłości będzie podkreślanie odrębności i unikatowość założenia, czyli idei zlokalizowania centrum nauki w zabytkowych obiektach dawnego fortu – z jego niezwykła historią, która na zawsze wpisała się w dzieje Gdańska.

Nowy początek Centrum Hewelianum

Obecnie w Centrum Hewelianum funkcjonują dwie interaktywne i multimedialne wystawy stałe oraz atrakcje sezonowe, eksponowane łącznie na ponad 2.400 m² powierzchni wystawienniczej. Do końca 2013 roku, dzięki pozyskaniu dotacji wysokości ponad 10 mln zł, dla gości Centrum Hewelianum otwarte zostaną nowe, interaktywne wystawy przybliżające kolejne dziedziny nauki m. in. innowacyjnie przedstawiona historia, chemia, biologia i matematyka (łącznie 2.200 m² powierzchni ekspozycyjnej)! W przyszłości Górę Gradową czekają jednak dalsze plany modernizacyjne odrestaurowanie kolejnych zabytkowych obiektów, w tym budynku Kaponiery Środkowej oraz Redity Napoleońskiej, z jej licznymi korytarzami i podziemnymi przejściami. Jeszcze przez wiele lat gościom Centrum Hewelianum będziemy odsłaniać kolejne forteczne tajemnice, skrywane przez ten przepiękny zakątek miasta.