W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku odbył się wernisaż XVIII Przeglądu Malarstwa Twórców Nieprofesjonalnych Gdańska i Metropolii Gdańskiej, którą uświetnił spektakl „Patrz w gwiazdy jak patrzył Heweliusz”.

Nagrodzone artystki nieprofesjonalne

Nieprofesjonalni artyści włączyli się w obchody Roku Heweliuszowskiego, stwarzając cykl obrazów „Mgławice i galaktyki”, stanowiących prace w konkursie dofinansowanym przez Biuro Prezydenta Miasta d/s Kultury. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się trzydzieści trzy prace, spośród których sześć zostało wyróżnionych nagrodami pieniężnymi. Nagrody otrzymały – Anna Gaca, Krystyna Gregor-Dąbrowska, Maria Łopatyńska, Lucyna Gireń, Kazimiera Prabucka i Krystyna Bortkun.
Organizatorzy przedsięwzięcia – Forum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych i Stowarzyszenie Nadbałtyckich Plastyków im. Mariana Mokwy, pod „dyrygenturą” Anny Staruszkiewicz, postawiło sobie za cel promowanie kreatywnego sposobu życia osób, które od wielu lat są pełnoletnie. Wernisaż w CKU pokazał, że ich idea realizowana jest wzorcowo.
Gośćmi wernisażu, obok licznej grupy przyjaciół twórców, FISK Forum i SNP, byli także przedstawiciele Miasta – Anna Czekanowicz i Marek Bumblis. Oni zresztą też są chyba przyjaciółmi pani Anny Staruszkiewicz i grona wspaniałych osób z nią współpracujących…

Uzupełnieniem miłego spotkania był spektakl Młodzieżowego Zespołu Teatralnego „Narnia” z Kłodawy Gdańskiej, zatytułowany „Patrz w gwiazdy jak patrzył Heweliusz”. Młodzież znakomicie się czuła na niemal profesjonalnej Społecznej Scenie im. Stanisławy Przybyszewskiej.

Społeczna Scena im. Stanisławy Przybyszewskiej w Gdańsku