Mój Gdańsk 2030 – to tytuł konkursu dla dzieci i młodzieży, do udziału w którym zapraszają Prezydent Miasta Gdańska oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: prace plastyczne, grafika komputerowa oraz multimedia.

Komunikat prasowy:

Młodzi gdańszczanie mogą wziąć udział w trzech konkursach dedykowanym trzem różnym kategoriom wiekowym:

•    Konkurs Plastyczny adresowany do uczniów szkół podstawowych: klas 0-3 i 4-6 oraz do uczniów szkół gimnazjalnych,
•    Konkurs Grafiki Komputerowej adresowany do uczniów szkół podstawowych: klas  0-3 i 4-6, do uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
•    Konkurs Multimedialny adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

– Celem konkursów jest rozwijanie pomysłowości i ekspresji artystycznej oraz rozbudzenie w młodych gdańszczanach identyfikacji ze swoim miastem, skłonienie do refleksji: W jakim Gdańsku chciałbym mieszkać w 2030 roku? – zaznacza Katarzyna Drozd-Wiśniewska, zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej UMG. – Uczestnictwo będzie dowodem zaangażowania młodych ludzi w planowanie przyszłości swojego miasta, a także wyrażeniem ich obywatelskiej postawy. Warto wziąć udział w konkursie, bo na zwycięzców czekają cenne nagrody. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają tablety. Tablety trafia także do rąk laureatów nagrody publiczności – prace będą bowiem ocenie przez internautów.

Prace konkursowe można składać do 14 kwietnia 2014 r., w siedzibie Pałacu Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej, przy ul. Ogarnej 56, 80-826 Gdańsk. Wyniki konkursów oraz termin i miejsce gali wręczenia nagród zostaną ogłoszone po 14 maja 2014 roku na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Gdańsku  oraz na portalu miejskim.

– Po rozstrzygnięciach konkursowych wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentowane będzie można zobaczyć na  wystawie „MÓJ GDAŃSK 2030” – dodaje Katarzyna Drozd-Wiśniewska