Komunikat Zespołu Prasowego Urzędu Miasta Gdyni:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni ogłosiła X edycję konkursu fotograficznego „Gdynia w fotografii” pod hasłem „Moje życie z Gdynią w tle”. Do udziału w nim biblioteka zaprasza wszystkich miłośników Gdyni, którzy potrafią przez obiektyw fotograficzny dostrzec i utrwalić życie mieszkańców i piękno naszego miasta.

Nasze miasto w 2011 roku obchodzić będzie swoje 85. urodziny. Historia Gdyni jest ściśle związana z mieszkańcami. Tworzyli i zmieniali ją ludzie, ich marzenia i determinacja w działaniu. Konkurs ma na celu pokazanie, co jest ważne dla współczesnych mieszkańców Gdyni – czym żyją, jakie mają zainteresowania, co jest im bliskie.

Na konkurs należy nadsyłać zdjęcia przedstawiające istotne dla gdynian wydarzenia, pasje oraz ludzi na tle miasta. Czarno-białe i barwne fotografie wykonane w dowolnej technice w formacie 20cm x 30cm należy składać w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej do 19 listopada 2010 r.

Można nadsyłać tylko zdjęcia wykonane współcześnie. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 prace wraz z dołączonym w osobnej zaklejonej kopercie formularzem zgłoszeniowym, który można pobrać we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz na stronie internetowej: www.mbpgdynia.pl.

Koperta z formularzem oraz prace konkursowe powinny być opatrzone jednakowym kodem wybranym przez autora konkursowej pracy. Prace nie mogą być podpisane przez autora imieniem i nazwiskiem, wskazane jest opatrzenie pracy tytułem.

Prace konkursowe będą oceniane przez jury według następujących kryteriów: wartość artystyczna, zgodność z tematem konkursu, niebanalna interpretacja tematu, jakość techniczna, spełnienie wymogów formalnych.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 grudnia 2010 r. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej biblioteki. Uroczyste wręczenie nagród książkowych oraz wystawa najlepszych fotografii odbędzie się tego samego dnia o godz. 17.30 w Filii nr 18, ul. Kartuska 20.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela (w godz. 8.00-16.00) Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Partyzantów 39/IV (wejście od ul. Kopernika), tel. 58 622 44 31, e-mail [email protected].