Wydział Historyczny UG  zaprasza na podyplomowe studia Gedanistyka, poświęcone dziejom, kulturze i zabytkom.

gedanistyka

Szczegóły na stronie www.ug.gda.pl