Zapraszam Państwa na kolejny spacer wiodący uliczkami Starego Chełma. Naszym przewodnikiem będzie Aleksander Masłowski.

Niedzielny spacer (25 czerwca 2017 r.) będzie drugim spacerem po tej części miasta, tym razem jednak będzie nam towarzyszyła letnia (mam nadzieję) aura – poprzednio wędrowaliśmy 6 grudnia 2015 r. Wówczas Aleksander tak zapowiadał wędrówkę;

A więc poszukamy nieistniejącego Stolzenbergu – głównej części tzw. Zjednoczonego Miasta Stolzenberg – tworu, który w celu stworzenia gospodarczej i politycznej konkurencji dla niepokornego Gdańska wymyślił i stworzył Fryderyk II Hohenzollern. Poszukamy miejskich „bram”, czyli szlabanów wyznaczających zasięg tego „miasta”, odnajdziemy jego rynek i miejsce gdzie znajdował się ratusz, porównamy dzisiejsze ulice „starego Chełma” z siatką ulic dawnego Stolzenbergu, poszukamy miejsc gdzie znajdował się tam cmentarz, miejsce kaźni, browar, straż pożarna, a nawet teatr.

Tym razem zarys wędrówki z oczywistych względów będzie podobny, ale narracja Aleksandra nigdy nie jest taka sama;)

Zapraszam na spotkanie na zieleńcu pomiędzy ul. Mariana Buczka i Odrzańską. Startujemy jak zwykle punktualnie, o godzinie 13.