Instytut Kultury Miejskiej (dawniej Gdańsk 2016) i iBedeker zapraszają na kolejny spacer z cyklu Gdańskie Miniatury. Tym razem przyszedł czas na Osiek.

Opracowanie graficzne Agata Graban

Gdańskie Miniatury to połączone z grą miejską spacery z przewodnikiem po Gdańsku, skierowane do dzieci i młodzieży z gdańskich szkół. Uczestniczki i uczestnicy wspólnej zabawy poznają Gdańsk przez pryzmat legend opowiadanych przez licencjonowaną przewodniczkę Ewę Czerwińską, a zagadki gry miejskiej pozwalają na utrwalenie nabytej wiedzy. Czy to dobry sposób na odkrywanie miasta? Czy dzieci i młodzież korzystają z tego typu lekcji w terenie? Czy chcą brać w nich udział? Wzrastające zainteresowanie Gdańskimi Miniaturami jest najlepszą odpowiedzią na postawione pytania.

Z każdej wycieczki powstaje relacja filmowa, która dla rodziców dzieci biorących udział w edukacyjnym spacerze, stanowi dokument potwierdzający zabawowy charakter lekcji w terenie.

Co zrobić, aby zapisać dziecko na zajęcia Gdańskich Miniatur? Wystarczy śledzić stronę Instytutu Kultury Miejskiej, iBedekera lub zapytać o taką mozliwość nauczycielkę. Co miesiąc do gdańskich szkół jest rozsyłane zaproszenie do udziału w zabawie. To zaproszenie dotyczy Państwa Dzieci;)

W najbliższy czwartek, 19 kwietnia, trzy grupy młodych gdańszczan i gdańszczanek zwiedzą Osiek i jego najbliższą okolicę. Usłyszą legendę o rusałce Radunicy i judaszowej gałęzi, o kamieniu młyńskim wmurowanym w miejskie mury, Baszcie pod Ciemną Gwiazdą i muszli św. Jakuba – Legendy Osieka i okolic

Relacje z poprzednich spacerów:

Spacer wzdłuż brzegu Motławy
Główne Miasto
Stare Przedmieście 
Stare Miasto


Zapraszamy Państwa dzieci do zabawy w odkrywanie Gdańska